• Nguyện xin Thiên Chúa, Mẹ Maria chúc phúc cho bạn và gia đình được bình an và mạnh khỏe!

123

CONTACT 123

Nhà Thờ Chánh Tòa Giáo Phận Phú Cường – Giờ Thánh Lễ

394 Cách Mạng Tháng Tám, Phú Cường, Tp. Thủ Dầu Một, Bình Dương, Vietnam

Ngày thường: 05:00 - 17:30Chúa nhật: 05:00 - 07:00 - 08:00 - 16:00 - 17:00 -18:00 - 19:00

2 years ago

Ngày thường: 05:00 - 17:30Chúa nhật: 05:00 - 07:00 - 08:00 - 16:00 - 17:00 -18:00 - 19:00

2 years ago

Nhà Thờ Mân Côi (Gò Vấp, TP.HCM)

90 Nguyễn Thái Sơn, Phường 3, Ho Chi Minh, Vietnam

Ngày thường: 04:45 - 17:45Chúa nhật: 05:00 - 06:45 - 08:30 - 15:30 - 17:45

3 years ago

Ngày thường: 04:45 - 17:45Chúa nhật: 05:00 - 06:45 - 08:30 - 15:30 - 17:45

3 years ago

Nhà Thờ Cha Tam ♱ (Nhà Thờ Phanxicô Xaviê)

25 Học Lạc, phường 14, Quận 5, Hồ Chí Minh, Vietnam

Ngày thường: 5:30 (việt) - 17:30 (hoa) - T7: 06:30 (việt) - 19:30 (hoa)Chúa nhật: 5:30 (việt) - 7:30 (hoa) - 8:30 (việt) - 16:00 (việt) - 17:30 (hoa)

3 years ago

Ngày thường: 5:30 (việt) - 17:30 (hoa) - T7: 06:30 (việt) - 19:30 (hoa)Chúa nhật: 5:30 (việt) - 7:30 (hoa) - 8:30 (việt) - 16:00 (việt) - 17:30 (hoa)

3 years ago