• Nguyện xin Thiên Chúa, Mẹ Maria chúc phúc cho bạn và gia đình được bình an và mạnh khỏe!

Trung Paul

CONTACT Trung Paul

Nhà Thờ Rạch Lọp

Tập Ngãi, Tiểu Cần, Trà Vinh, Vietnam

Ngày thường: 04:30 - 16:00Chúa nhật: 04:30 - 07:00 - 15:30

Trung Paul

1 year ago

Ngày thường: 04:30 - 16:00Chúa nhật: 04:30 - 07:00 - 15:30

1 year ago