• Nguyện xin Thiên Chúa, Mẹ Maria chúc phúc cho bạn và gia đình được bình an và mạnh khỏe!

jmbean

CONTACT jmbean

Nhà Thờ Hà Tiên

Đông Hồ, Tx. Hà Tiên, tỉnh Kiên Giang, Vietnam

Ngày thường: 16:30Chúa nhật: 05:30 - 16:00

jmbean

12 months ago

Ngày thường: 16:30Chúa nhật: 05:30 - 16:00

12 months ago