• Nguyện xin Thiên Chúa, Mẹ Maria chúc phúc cho bạn và gia đình được bình an và mạnh khỏe!

jmbean

CONTACT jmbean

Nhà Thờ Hà Tiên

Đông Hồ, Tx. Hà Tiên, tỉnh Kiên Giang, Vietnam

Chúa nhật: 05:30 - 16:00
Ngày thường: 16:30

jmbean

2 months ago

Chúa nhật: 05:30 - 16:00
Ngày thường: 16:30

2 months ago