• Nguyện xin Thiên Chúa, Mẹ Maria chúc phúc cho bạn và gia đình được bình an và mạnh khỏe!

Giờ lễ Giáng Sinh 2018

Tổng hợp giờ lễ Giáng Sinh 2018 của các nhà thờ, rất mong sự đóng góp từ các bạn vì mình không thể có được tất cả, mọi sự đóng góp xin comment bên dưới hặc inbox nhé các bạn. Cảm ơn và chúc bạn, gia đình một mùa Giáng Sinh An Lành tràn đầy hồng ân Thiên Chúa.

✪✪  GIỜ LỄ MỘT SỐ NHÀ THỜ TẠI TP.HCM  ✪✪

 1. Nhà Thờ Đức Bà Sài Gòn: https://giothanhle.net/gio-le/nha-tho-duc-ba-sai-gon
 2. Giáo điểm Tin Mừng (Nhà Bè): https://giothanhle.net/gio-le/giao-diem-tin-mung-nha-be
 3. Nhà Thờ Kỳ Đồng: https://giothanhle.net/gio-le/nha-tho-duc-me-hang-cuu-giup-ky-dong
 4. Nhà Thờ Cha Tam (Quận 5): https://giothanhle.net/gio-le/nha-tho-cha-tam-nha-tho-phanxico-xavie
 5. Nhà Thờ Thủ Thiêm (Quận 2): https://giothanhle.net/gio-le/nha-tho-thu-thiem
 6. Nhà Thờ Mai Khôi (Quận 3): https://giothanhle.net/gio-le/nha-tho-mai-khoi-quan-3
 7. Nhà Thờ Fatima Bình Triệu: https://giothanhle.net/gio-le/nha-tho-fatima-binh-trieu
 8. Nhà Thờ Tân Định: https://giothanhle.net/gio-le/nha-tho-tan-dinh-quan
 9. Nhà Thờ Thanh Đa: https://giothanhle.net/gio-le/nha-tho-thanh-da
 10. Nhà Thờ Huyện Sỹ: https://giothanhle.net/gio-le/nha-tho-huyen-si-nha-tho-cho-dui
 11. Nhà Thờ Chí Hòa: https://giothanhle.net/gio-le/nha-tho-chi-hoa
 12. Nhà Thờ Ba Chuông: https://giothanhle.net/gio-le/nha-tho-da-minh-ba-chuong
 13. Nhà Thờ Thủ Đức: https://giothanhle.net/gio-le/nha-tho-thu-duc
 14. Nhà Thờ Phanxico Đakao: https://giothanhle.net/gio-le/nha-tho-phanxico-dakao
 15. Nhà Thờ Vườn Xoài: https://giothanhle.net/gio-le/nha-tho-vuon-xoai
 16. Nhà Thờ Tân Phú: https://giothanhle.net/gio-le/nha-tho-tan-phu-tphcm
 17. Nhà Thờ Hạnh Thông Tây: https://giothanhle.net/gio-le/nha-tho-hanh-thong-tay
 18. Nhà Thờ Thánh Martino de Porres: https://giothanhle.net/gio-le/nha-tho-thanh-martino-de-porres
 19. Nhà Thờ Nam Hòa: https://giothanhle.net/gio-le/nha-tho-nam-hoa-tan-binh-tphcm
 20. Nhà Thờ Chợ Quán: https://giothanhle.net/gio-le/nha-tho-cho-quan
 21. Nhà Thờ Hòa Hưng: https://giothanhle.net/gio-le/nha-tho-hoa-hung-quan-10-tphcm
 22. Nhà Thờ Xóm Chiếu: https://giothanhle.net/gio-le/nha-tho-xom-chieu
 23. Nhà Thờ Vĩnh Hội: https://giothanhle.net/gio-le/nha-tho-vinh-hoi
 24. Nhà Thờ Mẫu Tâm (Quận 7): https://giothanhle.net/gio-le/nha-tho-mau-tam-quan-7
 25. Nhà Thờ Thuận Phát: https://giothanhle.net/gio-le/nha-tho-thuan-phat
 26. Nhà Thờ Tắc Rỗi: https://giothanhle.net/gio-le/nha-tho-tac-roi
 27. Nhà Thờ Phú Xuân: https://giothanhle.net/gio-le/nha-tho-phu-xuan-nha-be
 28. Nhà Thờ Thị Nghè: https://giothanhle.net/gio-le/nha-tho-thi-nghe
 29. Nhà Thờ Hàng Xanh: https://giothanhle.net/gio-le/nha-tho-hang-xanh
 30. Nhà Thờ Phú Trung: https://giothanhle.net/gio-le/nha-tho-phu-trung
 31. Nhà Thờ Lạc Quang: https://giothanhle.net/gio-le/nha-tho-lac-quang
 32. Nhà Thờ Trung Chánh: https://giothanhle.net/gio-le/nha-tho-trung-chanh
 33. Nhà Thờ Tân Thái Sơn: https://giothanhle.net/gio-le/nha-tho-tan-thai-son-nha-tho-thanh-gia
 34. Nhà Thờ Bàn Cờ: https://giothanhle.net/gio-le/nha-tho-ban-co
 35. Nhà Thờ Gò Mây: https://giothanhle.net/gio-le/nha-tho-go-may
 36. Nhà Thờ Bình Xuyên: https://giothanhle.net/gio-le/nha-tho-binh-xuyen
 37. Nhà Thờ An Phú (Quận 7): https://giothanhle.net/gio-le/nha-tho-an-phu-him-lam-quan-7
 38. Nhà Thờ Bình Hòa: https://giothanhle.net/gio-le/nha-tho-binh-hoa-binh-thanh-tphcm
 39. Nhà Thờ Mân Côi Gò Gấp: https://giothanhle.net/gio-le/nha-tho-man-coi-go-vap
 40. Nhà Thờ Hiển Linh (Thủ Đức): https://giothanhle.net/gio-le/nha-tho-hien-linh-thu-duc
 41. Nhà Thờ Vinh Sơn 6: https://giothanhle.net/gio-le/nha-tho-vinh-son-6
 42. Nhà Thờ Nghĩa Hòa: https://giothanhle.net/gio-le/nha-tho-nghia-hoa
 43. Nhà Thờ Tân Dân: https://giothanhle.net/gio-le/nha-tho-tan-dan
 44. Nhà Thờ Đắc Lộ: https://giothanhle.net/gio-le/nha-tho-dac-lo
 45. Nhà Thờ Bùi Phát (Quận 3): https://giothanhle.net/gio-le/nha-tho-bui-phat-quan-3
 46. Nhà Thờ Tân Hòa (Quận 3): https://giothanhle.net/gio-le/nha-tho-tan-hoa
 47. Nhà Thờ Tân Chí Linh: https://giothanhle.net/gio-le/nha-tho-tan-chi-linh
 48. Nhà Thờ Mẫu Tâm (Tân Bình, TPHCM): https://giothanhle.net/gio-le/nha-tho-mau-tam-tan-binh-tphcm
 49. Nhà Thờ Đức Mẹ Vô Nhiễm (Bình Thạnh): https://giothanhle.net/gio-le/nha-tho-duc-me-vo-nhiem-binh-thanh
 50. Nhà Thờ Thánh Tịnh (Bình Thạnh): https://giothanhle.net/gio-le/nha-tho-thanh-tinh
 51. Nhà Thờ Phú Hải (Phú nhuận): https://giothanhle.net/gio-le/nha-tho-phu-hai-phu-nhuan
 52. Nhà Thờ Xuân Hiệp (Thủ Đức): https://giothanhle.net/gio-le/nha-tho-xuan-hiep-thu-duc
 53. Nhà Thờ Bình Lợi: https://giothanhle.net/gio-le/nha-tho-binh-loi
 54. Nhà Thờ Gò Vấp: https://giothanhle.net/gio-le/nha-tho-go-vap
 55. Nhà Thờ Bến Hải: https://giothanhle.net/gio-le/nha-tho-ben-hai
 56. Nhà thờ Mạc Ty Nho: https://giothanhle.net/gio-le/nha-tho-mac-ty-nho
 57. Nhà Thờ Hiển Linh (Bình Thạnh): https://giothanhle.net/gio-le/nha-tho-hien-linh-tphcm
 58. Nhà Thờ Cầu Kho: https://giothanhle.net/gio-le/nha-tho-cau-kho
 59. Nhà thờ Mông Triệu (Bình Thạnh): https://giothanhle.net/gio-le/nha-tho-mong-trieu-binh-thanh
 60. Nhà Thờ Bình Đông: https://giothanhle.net/gio-le/nha-tho-binh-dong
 61. Nhà Thờ Tân Hương (Tân Phú, TPHCM): https://giothanhle.net/gio-le/nha-tho-tan-huong-tan-phu-tphcm
 62. Nhà Thờ Tân Đông (Hóc Môn): https://giothanhle.net/gio-le/nha-tho-tan-dong-quan12
 63. Nhà Thờ Xóm Thuốc ♱: https://giothanhle.net/gio-le/nha-tho-xom-thuoc
 64. Nhà Thờ Chợ Cầu (Nhà thờ Đức Mẹ vô nhiễm): https://giothanhle.net/gio-le/nha-tho-cho-cau-nha-tho-duc-me-vo-nhiem
 65. Nhà Thờ Thánh Linh (Quận 9): https://giothanhle.net/gio-le/nha-tho-thanh-linh-quan-9
 66. Nhà Thờ Phú Trung: https://giothanhle.net/gio-le/nha-tho-phu-trung
 67. Nhà Thờ Thiên Ân (Tân Phú, TPHCM): https://giothanhle.net/gio-le/nha-tho-thien-an-tan-phu-tphcm

✪✪  GIỜ LỄ MỘT SỐ NHÀ THỜ TẠI HÀ NỘI  ✪✪

 1. Nhà Thờ Thái Hà: https://giothanhle.net/gio-le/nha-tho-thai-ha
 2. Nhà Thờ Hàm Long: https://giothanhle.net/gio-le/nha-tho-ham-long

✪✪  GIỜ LỄ MỘT SỐ NHÀ THỜ KHÁC  ✪✪

 1. Nhà Thờ Chánh Toà Đà Lạt ♱ (Nhà Thờ Con Gà): https://giothanhle.net/gio-le/nha-tho-chanh-toa-da-lat-nha-tho-con-ga
 2. Nhà Thờ Chánh Tòa Đà Nẵng: https://giothanhle.net/gio-le/nha-tho-chanh-toa-da-nang

Comments

Related posts

[Chứng nhân lòng thương xót Chúa trên báo tuổi trẻ] Bán sạch đất cứu con nuôi và cái kết cổ tích của đôi tâm hồn cao thượng

TTO - Anh - một chàng trai bao dung và trái tim chân thành. Chị - một phụ nữ trẻ...

Chi tiết

Lịch Phụng vụ Chay Thánh và Giờ lễ Phục Sinh 2019

Tổng hợp lịch phụng vụ chay thánh và  Giờ lễ Phục Sinh 2019 của các nhà...

Chi tiết

Dòng Mến Thánh giá và Nhà thờ Thủ Thiêm không bị giải tỏa

Các công trình chính yếu của Dòng Mến Thánh giá và Nhà thờ Thủ Thiêm hơn trăm...

Chi tiết

Join The Discussion