Giờ lễ Giáng Sinh 2019

Tổng hợp giờ lễ Giáng Sinh 2019 của các nhà thờ, rất mong các A/C cung cấp giờ lễ Giáng Sinh của giáo xứ mình hay giáo xứ các a/c biết, để mình cập nhật đến mọi người ạ. mọi sự đóng góp xin comment bên dưới. Cảm ơn và chúc A/c và gia đình một mùa Giáng Sinh An Lành tràn đầy hồng ân Thiên Chúa.

✪✪  GIỜ LỄ MỘT SỐ NHÀ THỜ TẠI TP.HCM  ✪✪

Quận 1 & 2:

 1. Nhà Thờ Đức Bà Sài Gòn: https://giothanhle.net/gio-le/nha-tho-duc-ba-sai-gon
 2. Nhà Thờ Huyện Sỹ: https://giothanhle.net/gio-le/nha-tho-huyen-si-nha-tho-cho-dui
 3. Nhà Thờ Thánh An Tôn: https://giothanhle.net/gio-le/nha-tho-anton-cau-ong-lanh
 4. Nhà Thờ Phanxico Đakao: https://giothanhle.net/gio-le/nha-tho-phanxico-dakao
 5. Nhà thờ Mạc Ty Nho: https://giothanhle.net/gio-le/nha-tho-mac-ty-nho
 6. Nhà Thờ Cầu Kho: https://giothanhle.net/gio-le/nha-tho-cau-kho
 7. Nhà Thờ Thủ Thiêm: https://giothanhle.net/gio-le/nha-tho-thu-thiem
 8. Nhà Thờ Thiên Thần: https://giothanhle.net/gio-le/nha-tho-thien-than

Quận 3 & 5:

 1. Nhà Thờ Kỳ Đồng: https://giothanhle.net/gio-le/nha-tho-duc-me-hang-cuu-giup-ky-dong
 2. Nhà Thờ Tân Định: https://giothanhle.net/gio-le/nha-tho-tan-dinh-quan
 3. Nhà Thờ Mai Khôi: https://giothanhle.net/gio-le/nha-tho-mai-khoi-quan-3
 4. Nhà Thờ Regina Mundi: https://giothanhle.net/gio-le/nha-tho-regina-mundi
 5. Nhà Thờ Chợ Quán: https://giothanhle.net/gio-le/nha-tho-cho-quan
 6. Nhà Thờ Cha Tam: https://giothanhle.net/gio-le/nha-tho-cha-tam-nha-tho-phanxico-xavie
 7. Nhà Thờ Bàn Cờ: https://giothanhle.net/gio-le/nha-tho-ban-co
 8. Nhà Thờ Bùi Phát: https://giothanhle.net/gio-le/nha-tho-bui-phat-quan-3

Quận 4 – 7 – 8 – Nhà Bè:

 1. Nhà Thờ Xóm Chiếu: https://giothanhle.net/gio-le/nha-tho-xom-chieu
 2. Nhà Thờ Khánh Hội: https://giothanhle.net/gio-le/nha-tho-khanh-hoi
 3. Nhà Thờ Vĩnh Hội: https://giothanhle.net/gio-le/nha-tho-vinh-hoi
 4. Nhà Thờ Mẫu Tâm: https://giothanhle.net/gio-le/nha-tho-mau-tam-quan-7
 5. Nhà Thờ Thuận Phát: https://giothanhle.net/gio-le/nha-tho-thuan-phat
 6. Nhà Thờ Tắc Rỗi: https://giothanhle.net/gio-le/nha-tho-tac-roi
 7. Nhà Thờ An Phú: https://giothanhle.net/gio-le/nha-tho-an-phu-him-lam-quan-7
 8. Nhà Thờ Bình Xuyên: https://giothanhle.net/gio-le/nha-tho-binh-xuyen
 9. Nhà Thờ Bình Đông: https://giothanhle.net/gio-le/nha-tho-binh-dong
 10. Nhà Thờ Bình An: https://giothanhle.net/gio-le/nha-tho-binh-an-quan-8-tphcm
 11. Nhà Thờ Bình An Thượng: https://giothanhle.net/gio-le/nha-tho-binh-an-thuong
 12. Nhà Thờ Phú Xuân: https://giothanhle.net/gio-le/nha-tho-phu-xuan-nha-be

Quận 10 & 11:

 1. Nhà Thờ Thánh Phao Lô: https://giothanhle.net/gio-le/nha-tho-thanh-phaolo-quan-10-tphcm
 2. Nhà Thờ Vinh Sơn: https://giothanhle.net/gio-le/nha-tho-vinh-son
 3. Nhà Thờ Đồng Tiến: https://giothanhle.net/gio-le/nha-tho-dong-tien-quan-10-tphcm
 4. Nhà Thờ Bắc Hà: https://giothanhle.net/gio-le/nha-tho-bac-ha-quan-10-tphcm
 5. Nhà Thờ Hòa Hưng: https://giothanhle.net/gio-le/nha-tho-hoa-hung-quan-10-tphcm
 6. Nhà Thờ Tân Phước: https://giothanhle.net/gio-le/nha-tho-tan-phuoc-quan-11-tphcm

Quận 12 – Gò Vấp – Hóc Môn :

 1. Nhà Thờ Hạnh Thông Tây: https://giothanhle.net/gio-le/nha-tho-hanh-thong-tay
 2. Nhà Thờ Mân Côi Gò Gấp: https://giothanhle.net/gio-le/nha-tho-man-coi-go-vap
 3. Nhà Thờ Xóm Thuốc ♱: https://giothanhle.net/gio-le/nha-tho-xom-thuoc
 4. Nhà Thờ Bến Cát: https://giothanhle.net/gio-le/nha-tho-ben-cat-go-vap-tphcm
 5. Nhà Thờ Thái Bình Gò vấp: https://giothanhle.net/gio-le/nha-tho-thai-binh-go-vap-tphcm
 6. Nhà Thờ Trung Chánh: https://giothanhle.net/gio-le/nha-tho-trung-chanh
 7. Nhà Thờ Lạc Quang: https://giothanhle.net/gio-le/nha-tho-lac-quang
 8. Nhà Thờ Tân Đông (Hóc Môn): https://giothanhle.net/gio-le/nha-tho-tan-dong-quan12
 9. Nhà Thờ Chợ Cầu (Nhà thờ Đức Mẹ vô nhiễm): https://giothanhle.net/gio-le/nha-tho-cho-cau-nha-tho-duc-me-vo-nhiem
 10. Nhà Thờ Ba Thôn: https://giothanhle.net/gio-le/nha-tho-ba-thon
 11. Nhà Thờ Hóc Môn: https://giothanhle.net/gio-le/nha-tho-hoc-mon

Quận Phú Nhuận

 1. Nhà Thờ Ba Chuông: https://giothanhle.net/gio-le/nha-tho-da-minh-ba-chuong
 2. Nhà Thờ Vườn Xoài: https://giothanhle.net/gio-le/nha-tho-vuon-xoai
 3. Nhà Thờ Phú Hải: https://giothanhle.net/gio-le/nha-tho-phu-hai-phu-nhuan

Quận Tân Bình – Tân Phú – Bình Tân

 1. Nhà Thờ Tân Phú: https://giothanhle.net/gio-le/nha-tho-tan-phu-tphcm
 2. Nhà Thờ Tân Hương: https://giothanhle.net/gio-le/nha-tho-tan-huong-tan-phu-tphcm
 3. Nhà Thờ Phú Trung: https://giothanhle.net/gio-le/nha-tho-phu-trung
 4. Nhà Thờ Tân Thái Sơn: https://giothanhle.net/gio-le/nha-tho-tan-thai-son-nha-tho-thanh-gia
 5. Nhà Thờ Thiên Ân: https://giothanhle.net/gio-le/nha-tho-thien-an-tan-phu-tphcm
 6. Nhà Thờ Tân Hương: https://giothanhle.net/gio-le/nha-tho-tan-huong-tan-phu-tphcm
 7. Nhà Thờ Nam Hòa: https://giothanhle.net/gio-le/nha-tho-nam-hoa-tan-binh-tphcm
 8. Nhà Thờ Đắc Lộ: https://giothanhle.net/gio-le/nha-tho-dac-lo
 9. Nhà Thờ Vinh Sơn 6: https://giothanhle.net/gio-le/nha-tho-vinh-son-6
 10. Nhà Thờ Nghĩa Hòa: https://giothanhle.net/gio-le/nha-tho-nghia-hoa
 11. Nhà Thờ Gò Mây: https://giothanhle.net/gio-le/nha-tho-go-may
 12. Nhà Thờ Bình Thuận: https://giothanhle.net/gio-le/nha-tho-binh-thuan-binh-tan-tphcm

Quận Bình Thạnh

 1. Nhà Thờ Thanh Đa: https://giothanhle.net/gio-le/nha-tho-thanh-da
 2. Nhà Thờ Thánh Martino de Porres: https://giothanhle.net/gio-le/nha-tho-thanh-martino-de-porres
 3. Nhà Thờ Thị Nghè: https://giothanhle.net/gio-le/nha-tho-thi-nghe
 4. Nhà Thờ Hàng Xanh: https://giothanhle.net/gio-le/nha-tho-hang-xanh
 5. Nhà Thờ Bình Lợi: https://giothanhle.net/gio-le/nha-tho-binh-loi
 6. Nhà Thờ Hiển Linh (Bình Thạnh): https://giothanhle.net/gio-le/nha-tho-hien-linh-tphcm
 7. Nhà thờ Mông Triệu (Bình Thạnh): https://giothanhle.net/gio-le/nha-tho-mong-trieu-binh-thanh

Quận Thủ Đức & Quận 9:

 1. Nhà Thờ Thủ Đức: https://giothanhle.net/gio-le/nha-tho-thu-duc
 2. Nhà Thờ Fatima Bình Triệu: https://giothanhle.net/gio-le/nha-tho-fatima-binh-trieu
 3. Nhà Thờ Hiển Linh (Thủ Đức): https://giothanhle.net/gio-le/nha-tho-hien-linh-thu-duc
 4. Nhà Thờ Tam Hải: https://giothanhle.net/gio-le/nha-tho-tam-hai
 5. Nhà Thờ Xuân Hiệp (Thủ Đức): https://giothanhle.net/gio-le/nha-tho-xuan-hiep-thu-duc
 6. Nhà Thờ Thánh Linh: https://giothanhle.net/gio-le/nha-tho-thanh-linh-quan-9
 7. Nhà Thờ Thánh Tâm: https://giothanhle.net/gio-le/nha-tho-thanh-tam-quan-9

✪✪  GIỜ LỄ MỘT SỐ NHÀ THỜ TẠI HÀ NỘI  ✪✪

 1. Nhà Thờ Lớn Hà Nội: https://giothanhle.net/gio-le/nha-tho-lon-ha-noi
 2. Nhà Thờ Thái Hà: https://giothanhle.net/gio-le/nha-tho-thai-ha
 3. Nhà Thờ Hàm Long: https://giothanhle.net/gio-le/nha-tho-ham-long
 4. Nhà Thờ Trung Trí: https://giothanhle.net/gio-le/nha-tho-giao-ho-trung-tri-giao-xu-ham-long
 5. Nhà Thờ Cửa Bắc: https://giothanhle.net/gio-le/nha-tho-cua-bac
 6. Nhà Thờ Hàng Bột: https://giothanhle.net/gio-le/nha-tho-hang-bot
 7. Nhà Thờ Nam Dư: https://giothanhle.net/gio-le/nha-tho-nam-du
 8. Nhà Thờ Phùng Khoang: https://giothanhle.net/gio-le/nha-tho-phung-khoang
 9. Nhà Thờ Hà Đông: https://giothanhle.net/gio-le/nha-tho-ha-dong-ha-noi
 10. Nhà Thờ Thượng Thụy: https://giothanhle.net/gio-le/nha-tho-thuong-thuy-ke-bac
 11. Nhà Thờ Giang Xá: https://giothanhle.net/gio-le/nha-tho-giang-xa
 12. Nhà Thờ Cổ Nhuế: https://giothanhle.net/gio-le/nha-tho-co-nhue

✪✪  GIỜ LỄ MỘT SỐ NHÀ THỜ  KHÁC  ✪✪

 1. Nhà Thờ Con Gà (Chánh Tòa Đà Lạt): https://giothanhle.net/gio-le/nha-tho-chanh-toa-da-lat-nha-tho-con-ga
 2. Nhà Thờ Chánh Tòa Nha Trang: https://giothanhle.net/gio-le/nha-tho-chanh-toa-nha-trang
 3. Nhà Thờ Chánh Tòa Đà Nẳng: https://giothanhle.net/gio-le/nha-tho-chanh-toa-da-nang
 4. Nhà Thờ Dương Đông Phú Quốc: https://giothanhle.net/gio-le/nha-tho-duong-dong-phu-quoc

Comments

Related posts

Thánh Lễ trực tuyến

Giờ thánh lễ tổng hợp các kênh trực tuyến thánh lễ mùa chay và phục sinh...

Chi tiết

Tạm ngưng cử hành thánh lễ mùa dịch Ncov

Thông báo chính thức của Tòa Tổng Giám Mục Sài Gòn về việc tạm ngưng cử...

Chi tiết

Bên trong Nhà thờ và Tu viện Thủ Thiêm vừa được xếp hạng di tích

Vừa qua UBND TP.HCM đã quyết định xếp hạng di tích kiến trúc nghệ thuật cấp...

Chi tiết

Join The Discussion