• Nguyện xin Thiên Chúa, Mẹ Maria chúc phúc cho bạn và gia đình được bình an và mạnh khỏe!

Giờ lễ Phục Sinh 2018

Giờ Thánh Lễ xin tổng hợp Giờ lễ Phục Sinh 2018 của các nhà thờ, rất mong sự đóng góp từ các bạn vì mình không thể có được tất cả, mọi sự đóng góp xin gởi về email lienkhuong@gmail.com hoặc comment bên dưới. Cảm ơn các bạn.

✪✪  GIỜ LỄ MỘT SỐ NHÀ THỜ TẠI TP.HCM  ✪✪

 1. Nhà Thờ Đức Bà: https://giothanhle.net/gio-le/nha-tho-duc-ba-sai-gon
 2. Giáo Điểm Tin Mừng: https://giothanhle.net/gio-le/giao-diem-tin-mung-nha-be
 3. Nhà Thờ Kỳ Đồng: https://giothanhle.net/gio-le/nha-tho-duc-me-hang-cuu-giup-ky-dong
 4. Nhà Thờ Fatima Bình Triệu: https://giothanhle.net/gio-le/nha-tho-fatima-binh-trieu
 5. Nhà Thờ Tân Định: https://giothanhle.net/gio-le/nha-tho-tan-dinh-quan
 6. Nhà Thờ Thanh Đa: https://giothanhle.net/gio-le/nha-tho-thanh-da
 7. Nhà Thờ Huyện Sỹ: https://giothanhle.net/gio-le/nha-tho-huyen-si-nha-tho-cho-dui
 8. Nhà Thờ Chí Hòa: https://giothanhle.net/gio-le/nha-tho-chi-hoa
 9. Nhà Thờ Ba Chuông: https://giothanhle.net/gio-le/nha-tho-da-minh-ba-chuong
 10. Nhà Thờ Thủ Đức: https://giothanhle.net/gio-le/nha-tho-thu-duc
 11. Nhà Thờ Phanxico Đakao: https://giothanhle.net/gio-le/nha-tho-phanxico-dakao
 12. Nhà Thờ Xóm Thuốc: https://giothanhle.net/gio-le/nha-tho-xom-thuoc
 13. Nhà Thờ Tân Phú: https://giothanhle.net/gio-le/nha-tho-tan-phu-tphcm
 14. Nhà Thờ Hạnh Thông Tây: https://giothanhle.net/gio-le/nha-tho-hanh-thong-tay
 15. Nhà Thờ Thánh Martino de Porres: https://giothanhle.net/gio-le/nha-tho-thanh-martino-de-porres
 16. Nhà Thờ Tân Hương: https://giothanhle.net/gio-le/nha-tho-tan-huong-tan-phu-tphcm
 17. Nhà Thờ Nam Hòa: https://giothanhle.net/gio-le/nha-tho-nam-hoa-tan-binh-tphcm
 18. Nhà Thờ Chợ Quán: https://giothanhle.net/gio-le/nha-tho-cho-quan
 19. Nhà Thờ Hòa Hưng: https://giothanhle.net/gio-le/nha-tho-hoa-hung-quan-10-tphcm
 20. Nhà Thờ Xóm Chiếu: https://giothanhle.net/gio-le/nha-tho-xom-chieu
 21. Nhà Thờ Vĩnh Hội: https://giothanhle.net/gio-le/nha-tho-vinh-hoi
 22. Nhà Thờ Mẫu Tâm (Quận 7): https://giothanhle.net/gio-le/nha-tho-mau-tam-quan-7
 23. Nhà Thờ Thuận Phát: https://giothanhle.net/gio-le/nha-tho-thuan-phat
 24. Nhà Thờ Tắc Rỗi: https://giothanhle.net/gio-le/nha-tho-tac-roi
 25. Nhà Thờ Thị Nghè: https://giothanhle.net/gio-le/nha-tho-thi-nghe
 26. Nhà Thờ Hàng Xanh: https://giothanhle.net/gio-le/nha-tho-hang-xanh
 27. Nhà Thờ Phú Trung: https://giothanhle.net/gio-le/nha-tho-phu-trung
 28. Nhà Thờ Chợ Cầu: https://giothanhle.net/gio-le/nha-tho-cho-cau-nha-tho-duc-me-vo-nhiem
 29. Nhà Thờ Lạc Quang: https://giothanhle.net/gio-le/nha-tho-lac-quang
 30. Nhà Thờ Trung Chánh: https://giothanhle.net/gio-le/nha-tho-trung-chanh
 31. Nhà Thờ Gò Mây: https://giothanhle.net/gio-le/nha-tho-go-may
 32. Nhà Thờ Bình Xuyên: https://giothanhle.net/gio-le/nha-tho-binh-xuyen
 33. Nhà Thờ Bình Hòa: https://giothanhle.net/gio-le/nha-tho-binh-hoa-binh-thanh-tphcm
 34. Nhà Thờ Khiết Tâm Thủ Đức: https://giothanhle.net/gio-le/nha-tho-khiet-tam-thu-duc
 35. Nhà Thờ Mông Triệu (Quận 8): https://giothanhle.net/gio-le/nha-tho-mong-trieu-quan-8-tphcm
 36. Nhà Thờ Xuân Hiệp (Thủ Đức): https://giothanhle.net/gio-le/nha-tho-xuan-hiep-thu-duc
 37. Nhà Thờ Ba Thôn: https://giothanhle.net/gio-le/nha-tho-ba-thon
 38. Nhà Thờ Bình Hoà: https://giothanhle.net/gio-le/nha-tho-binh-hoa-binh-thanh-tphcm
 39. Nhà Thờ Bùi Phát: https://giothanhle.net/gio-le/nha-tho-bui-phat-quan-3
 40. Nhà Thờ Gia định: https://giothanhle.net/gio-le/nha-tho-gia-dinh
 41. Nhà Thờ Nhân Hoà: https://giothanhle.net/gio-le/nha-tho-nhan-hoa
 42. Nhà Thờ Tân Việt: https://giothanhle.net/gio-le/nha-tho-tan-viet
 43. Nhà Thờ Thái Bình: https://giothanhle.net/gio-le/nha-tho-thai-binh-go-vap-tphcm
 44.  Nhà Thờ Từ Đức: https://giothanhle.net/gio-le/nha-tho-tu-duc
 45.  Nhà Thờ Vườn Xoài: https://giothanhle.net/gio-le/nha-tho-vuon-xoai
 46. Nhà Thờ Thánh Linh: https://giothanhle.net/gio-le/nha-tho-thanh-linh-quan-9
 47. Nhà Thờ Hóc Môn: https://giothanhle.net/gio-le/nha-tho-hoc-mon
 48. Nhà Thờ Bình Chánh: https://giothanhle.net/gio-le/nha-tho-binh-chanh
 49. Nhà Thờ Tân Thông: https://giothanhle.net/gio-le/nha-tho-thanh-tam-giao-xu-tan-thong
 50. Nhà Thờ Thiên Ân: https://giothanhle.net/gio-le/nha-tho-thien-an-tan-phu-tphcm
 51. Nhà Thờ Bình Chiểu: https://giothanhle.net/gio-le/nha-tho-binh-chieu
 52. Nhà Thờ Mai Khôi: https://giothanhle.net/gio-le/nha-tho-mai-khoi-quan-3
 53. Nhà Thờ Cha Tam: https://giothanhle.net/gio-le/nha-tho-cha-tam-nha-tho-phanxico-xavie
 54. Nhà Thờ Thánh Giuse An Bình: https://giothanhle.net/gio-le/nha-tho-an-binh
 55. Nhà Thờ Bình Thọ (Inhaxio): https://giothanhle.net/gio-le/nha-tho-binh-tho-nha-tho-inhaxio
 56. Nhà Thờ Nghĩa Hoà: https://giothanhle.net/gio-le/nha-tho-nghia-hoa
 57. Nhà Thờ Gò Vấp: https://giothanhle.net/gio-le/nha-tho-go-vap
 58. Nhà Thờ Phú Xuân (Nhà Bè): https://giothanhle.net/gio-le/nha-tho-phu-xuan-nha-be
 59. Nhà Thờ Thánh Gia: https://giothanhle.net/gio-le/nha-tho-thanh-gia-quan-1
 60. Nhà Thờ Thánh Jeanne d’Arc: https://giothanhle.net/gio-le/nha-tho-thanh-jeanne-darc
 61. Nhà Thờ Vĩnh Hoà: https://giothanhle.net/gio-le/nha-tho-vinh-hoa-quan-11-tphcm
 62. Nhà Thờ Vinh Sơn (Tân Bình): https://giothanhle.net/gio-le/nha-tho-vinh-son-3-ong-ta

✪✪  GIỜ LỄ MỘT SỐ NHÀ THỜ TẠI HÀ NỘI  ✪✪

 1. Nhà Thờ Lớn Hà Nội: https://giothanhle.net/gio-le/nha-tho-lon-ha-noi
 2. Nhà Thờ Thái Hà: https://giothanhle.net/gio-le/nha-tho-thai-ha
 3. Nhà Thờ Hàng Bột: https://giothanhle.net/gio-le/nha-tho-hang-bot
 4. Nhà Thờ Hàm Long: https://giothanhle.net/gio-le/nha-tho-ham-long
 5. Nhà Thờ Giang Xá: https://giothanhle.net/gio-le/nha-tho-giang-xa
 6. Nhà Thờ Cửa Bắc: https://giothanhle.net/gio-le/nha-tho-cua-bac
 7. Nhà Thờ Hà Đông: https://giothanhle.net/gio-le/nha-tho-ha-dong-ha-noi
 8. Nhà Thờ Tân Lạc: https://giothanhle.net/gio-le/nha-tho-ho-tan-lac-giao-xu-ham-long
 9. Nhà Thờ Đồng Trì: https://giothanhle.net/gio-le/nha-tho-dong-tri
 10. Nhà Thờ Cát Thuế: https://giothanhle.net/gio-le/nha-tho-cat-thue
 11. Nhà Thờ Đông Lao: https://giothanhle.net/gio-le/nha-tho-dong-lao

✪✪  GIỜ LỄ MỘT SỐ NHÀ THỜ KHÁC  ✪✪

 1. Nhà Thờ Chánh Tòa Đà Nẵng: https://giothanhle.net/gio-le/nha-tho-chanh-toa-da-nang

Comments

Related posts

Dòng Mến Thánh giá và Nhà thờ Thủ Thiêm không bị giải tỏa

Các công trình chính yếu của Dòng Mến Thánh giá và Nhà thờ Thủ Thiêm hơn trăm...

Chi tiết

Giờ lễ Giáng Sinh 2018

Tổng hợp giờ lễ Giáng Sinh 2018 của các nhà thờ, rất mong sự đóng góp từ...

Chi tiết

Cảnh báo: nhóm lừa đảo mạo danh quyên góp tiền trùng tu Nhà Thờ Đức Bà

Thời gian gần đây, lợi dụng việc Tổng Giáo phận Sài Gòn - TP. HCM tiến hành...

Chi tiết

Join The Discussion