Đức Thánh Cha Phanxicô bổ nhiệm giám mục chính tòa giáo phận Hà Tĩnh, Phát Diệm và Giám mục phó giáo phận Cần Thơ

Ngày 25 tháng 03 năm 2023, Đức Tổng Giám mục Marek Zalewski, Sứ thần Toà Thánh tại Singapore kiêm Đại diện Toà Thánh không thường trú tại Việt Nam thông báo Đức Thánh Cha Phanxicô đã bổ nhiệm:

– Đức Giám mục Luy Nguyễn Anh Tuấn, hiện nay là Giám mục phụ tá (hiệu tòa Catrum) Tổng Giáo phận thành phố Hồ Chí Minh, Giám quản Tông tòa Giáo phận Hà Tĩnh, làm Giám mục chính tòa Giáo phận Hà Tĩnh.

– Linh mục Phêrô Kiều Công Tùng, thuộc linh mục đoàn Tổng Giáo phận Tp. Hồ Chí Minh và hiện nay là linh mục Chưởng ấn Tòa Tổng Giám mục Tp. Hồ Chí Minh, làm Giám mục chính tòa Giáo phận Phát Diệm.

– Linh mục Phêrô Lê Tấn Lợi, thuộc linh mục đoàn Giáo phận Cần Thơ và hiện nay là linh mục Giám học của Đại Chủng viện thánh Quý, làm Giám mục phó Giáo phận Cần Thơ.

Tiểu sử Đức Giám Mục Luy Nguyễn Anh Tuấn

Giám mục Luy Nguyễn Anh Tuấn
Giám mục Luy Nguyễn Anh Tuấn
 • Sinh ngày 26 tháng 12 năm 1962 tại Quảng Nam, Đà Nẵng
 • 1969 – 1979: Học các trường Lasan Mossard, Lasan Taberd Saigon, Trần Quốc Tuấn
 • 1979 – 1984: Học Đại học Tổng hợp (Khoa học Tự nhiên) Tp. HCM, tốt nghiệp Cử nhân Toán – Tin học
 • 1993 – 1999: Tu học tại Đại Chủng viện Thánh Giuse Saigon
 • Ngày 30/06/1999: Được Đức Tổng Giám mục Gioan Baotixita Phạm Minh Mẫn truyền chức linh mục tại nhà thờ Chính tòa Đức Bà Sài Gòn, thuộc linh mục đoàn Tổng Giáo phận Tp.HCM
 • 1999 – 2001: Linh mục phụ tá giáo xứ Phú Nhuận, trợ giảng sinh ngữ tại Đại Chủng viện Thánh Giuse Sài Gòn
 • 2001 – 2006: Học tại Học viện Gia Đình Gioan-Phaolô II (Đại học Lateranensis), Roma; tốt nghiệp Tiến sĩ Thần học (S.T.D) chuyên biệt về Hôn nhân và Gia đình
 • 2006: Học về Đào tạo Ơn gọi tại Đại học Gregoriana, Roma
 • 2007 – 2013: Giám đốc Nhà Huấn luyện Tiền Chủng viện Thánh Phaolô Lộc (Dự bị Đại Chủng viện) của Tổng Giáo phận Tp. HCM
 • 2007 – 2017: Trưởng ban Mục vụ Gia đình Tổng Giáo phận Tp. HCM; Thư ký Uỷ ban Mục vụ Gia đình trực thuộc Hội đồng Giám mục Việt Nam
 • 2007 – 2017: Giám đốc Nhà Huấn luyện Tiền Chủng viện Thánh Phaolô Lộc (Dự bị Đại Chủng viện) của Tổng Giáo phận Tp. HCM
 • 2009 – 2014: Thư ký Hội đồng Giám mục Việt Nam (Giáo tỉnh Saigon)
 • 2014 – 2018: Chánh Văn phòng Hội đồng Giám mục Việt Nam
 • Ngày 25 tháng 08 năm 2017 được Đức Giáo hoàng Phanxicô bổ nhiệm làm Giám mục Phụ tá (hiệu toà Catrum) Tổng Giáo phận thành phố Hồ Chí Minh;
 • được truyền chức Giám mục ngày 14 tháng 10 năm 2017, khẩu hiệu Giám mục: “Này con đây”
 • Ngày 19 tháng 03 năm 2021 Đức cha Luy Nguyễn Anh Tuấn được bổ nhiệm làm Giám quản Tông Tòa Giáo phận Hà Tĩnh
 • Ngày 25 tháng 03 năm 2023 được Đức Giáo hoàng Phanxicô bổ nhiệm làm Giám mục chính tòa giáo phận Hà Tĩnh
 • Đức cha Luy Nguyễn Anh Tuấn cũng đảm trách các trách vụ trong Hội đồng Giám mục Việt Nam:
 • Tại Đại hội lần thứ XIV (30/9/2019 – 04/10/2019) của Hội đồng Giám mục Việt Nam, Đức cha Luy được bầu làm Chủ tịch Ủy ban Mục vụ Di dân trực thuộc Hội đồng Giám mục Việt Nam
 • Tại Đại hội lần thứ XV (03 – 07/10/2022) của Hội đồng Giám mục Việt Nam, Đức cha Luy được bầu làm Phó Tổng Thư ký HĐGM

Tiểu Sử Linh Mục Phêrô Kiều Công Tùng

Linh muc Phero Kieu Cong Tung
Linh Mục Phêrô Kiều Công Tùng
 • Sinh ngày 24/8/1964 tại Thủ Đức, thuộc Giáo xứ Cao Thái, Tổng giáo phận Sài Gòn
 • 1993 – 1999: Tu học tại Đại chủng viện Thánh Giuse Sài Gòn
 • Ngày 30/06/1999: Được Đức Tổng Giám mục Gioan Baotixita Phạm Minh Mẫn truyền chức linh mục tại nhà thờ Chính tòa Đức Bà Sài Gòn, thuộc linh mục đoàn Tổng Giáo phận Tp.HCM
 • 1999 – 2003: Phụ tá Giáo xứ Bùi Phát, Tổng giáo phận Tp. HCM
 • 2003 – 2004: Phục vụ tại Đại chủng viện Thánh Giuse Sài Gòn
 • 2004 – 2009: Du học tại Hoa Kỳ (Boston College & Boston University); tốt nghiệp Thạc sĩ các chuyên ngành Mục vụ – Thánh nhạc và Thần học
 • 2009 – 2010: Phụ tá nhà thờ Chính tòa
 • 2010 ˗ 2016: Linh mục nội trú tại Đại Chủng viện Thánh Giuse
 • 2010 – nay: Giảng dạy tại Đại Chủng viện Thánh Giuse Sài Gòn, Học viện Công giáo Việt Nam và một số Học viện Dòng tu
 • 2016 ˗ nay: Chưởng ấn Tòa Tổng giám mục Tổng Giáo phận TP. HCM
 • 25/3/2023: Đức Thánh Cha Phanxicô bổ nhiệm làm Giám mục chính tòa Giáo phận Phát Diệm

Tiểu sử Linh Mục Phêrô Lê Tấn Lợi

Linh Mục Phêrô Lê Tấn Lợi
Linh Mục Phêrô Lê Tấn Lợi
 • Sinh ngày 28 tháng 07 năm 1972, tại giáo xứ An Hội, Giáo phận Cần Thơ
 • 1991 – 1993: Dự tu lớp Carôlô của Giáo phận Cần Thơ
 • 1993 – 2000: Học tại Đại Chủng Viện Thánh Quý, Cái Răng, Cần Thơ
 • 22/06/2000: Được Đức Giám mục Emmanuel Lê Phong Thuận truyền chức linh mục, thuộc linh mục đoàn Giáo phận Cần Thơ
 • 2000 – 2003: Phó xứ giáo xứ Phụng Hiệp, hạt Đại Hải, Giáo phận Cần Thơ
 • 2004 – 2011: Du học tại đại học Giáo Hoàng Urbaniana, Rôma; tốt nghiệp học vị tiến sĩ Thần học Thánh Kinh
 • Từ 2011 đến nay: Phục vụ tại Đại Chủng Viện Thánh Quý, Cần Thơ:
 • Đặc trách Chủng Sinh Giáo phận Cần Thơ
 • Năm 2012 – 2018: Trưởng Ban Thánh Kinh, Giáo phận Cần Thơ
 • Năm 2015 đến nay: Giáo sư thỉnh giảng tại Đại Chủng Viện Đức Mẹ Vô Nhiễm, Giáo phận Bùi Chu
 • Năm 2017 đến nay: Giám học tại Đại Chủng viện Thánh Quý
 • 25/03/2023: Đức Thánh Cha Phanxicô bổ nhiệm làm Giám mục phó Giáo phận Cần Thơ.

Nguồi: hdgmvietnam.com

 

 

Tin liên quan

Giờ lễ nhà thờ

LỜI KÊU GỌI

Giờ lễ và các thông tin có thể bị thay đổi hoặc sai hoặc thiếu do đó rất mong quý Tu Sĩ, Anh Chị gởi thông tin về email giothanhle.net@gmail.com để được bồ sung, sữa chửa kịp thời
ĐẶC BIỆT: Rất mong Anh/Chị góp sức bổ sung giờ lễ các nhà thờ còn thiếu giúp cho giothanhle.net ngày càng hoàn thiện hơn. Hiện tại mình rất cần các bạn trong các giáo phận, giáo hạt làm Admin trang web để bổ sung, quản lý các nhà thờ còn thiếu, bạn nào nhiệt tình mail mình biết nhé. Trân trọng!

Compare listings

So sánh