Giáo hạt Gia Ray

Giáo hạt Gia Ray giáo phận Xuân Lộc được Đức Giám mục Gioan Đỗ Văn Ngân thiết lập vào ngày 22.05.2021. Từ Giáo hạt Xuân Lộc trước đây, hai giáo hạt mới đã được thiết lập:

Gia Ray là tên giáo xứ kỳ cựu của Giáo hạt mới và cũng là tên thị trấn Gia Ray, được coi là trung tâm của huyện Xuân Lộc. Giáo hạt Gia Ray với 26 Giáo xứ và 3 Giáo họ Biệt lập, bao gồm gần hết huyện Xuân Lộc.

1 Nhà thờ
Sắp xếp theo:

Compare listings

So sánh