Giáo hạt Phú Thịnh

Giáo hạt Hạt Phú Thịnh giáo phận Xuân Lộc nằm trên 2 huyện Thống Nhất và Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai. Gồm 2 thị trấn: Thống Nhất và Vĩnh An và 9 xã: Bắc Sơn, Bình Minh, Quảng Tiến, Giang Điền, Sông Trầu, Đồi 61, An Viễn, Vĩnh Tân, Tân An. • Diện tích: 215 km2: Đông giáp hạt Gia Kiệm, Tây giáp hạt Hòa Thanh, Nam giáp hạt Long Thành, Bắc giáp giáo phận Phú Cường và Buôn Ma Thuột.

Giáo hạt có 21 giáo xứ và 2 giáo họ biệt lập

Trước năm 1978, hạt Phú Thịnh thuộc hạt Hố Nai II, từ xứ Hòa Bình (Hố Nai) đến xứ Thanh Bình (Hưng Long) do cha Antôn Nguyễn Hồng Cẩm quản xứ Thanh Hóa làm quản hạt.

Đến năm 1978, hạt Hố Nai II được Đức Cố Giám Mục Đaminh Nguyễn Văn Lãng quyết định chia thành 3 giáo hạt:

  • Hạt Hố Nai II A: từ xứ Hòa Bình đến xứ Thanh Hóa.
  • Hạt Hố Nai II B: từ xứ Bùi Chu đến xứ Vườn Ngô.
  • Hạt An Bình: từ xứ Lộc Hòa đến giáo xứ Dầu Giây.

Hạt Hố Nai II B do cha Đaminh Nguyên Đức Nghi, chánh xứ Tân Bình làm quản hạt đầu tiên (1978 – 1988). Các giáo xứ trong địa bàn giáo hạt ở dọc 2 bên Quốc lộ 1A và khu kinh tế mới Giang Điền, Đồi 61 và An Viễn gồm 13 giáo xứ: Bùi Chu, Phú Sơn, Tân Thành, Bắc Hòa, Tân Bắc, Tân Bình, Trà Cổ, Giang Điền, Quảng Biên, Đồng Phát, Vườn Ngô, Xuân Thịnh và Xuân An. Với diện tích khoảng 115 km2, gần 20.000 giáo dân.

Năm 1989 hạt Hố Nai II B được Đức Giám Mục Phaolô Maria Nguyễn Minh Nhật đổi tên thành giáo hạt Phú Thịnh, gồm 15 giáo xứ và 2 giáo họ biệt lập, do cha Gioan Vũ Anh Thuấn, chánh xứ Trà Cổ làm quản hạt (1989 – 1994), từ đây diện tích giáo hạt gần gấp 2 lần, thêm 2 giáo xứ: Thạch An, Thiện An và 1 giáo họ: Thuận An.

Năm 1994 cha Giuse Phạm Ngọc Tuấn, chánh xứ Tân Bắc làm quản hạt (1994 – 2001) thêm 2 giáo điểm truyền giáo: Hiếu Liêm và Cây Sung (thuộc lâm trường Mã Đà, Hiếu Liêm). Diện tích của giáo hạt trên 215 km2 với giáo dân gần 54.000 người.

Năm 2001 cha Giuse Đinh Nam Hưng, chánh xứ Thạch An, được Đức Giám Mục đặt làm quản hạt nhiệm kỳ 2001 – 2005, chính thức bàn giao nhiệm kỳ ngày 06.03.2001 tại giáo xứ Thạch An.

Diện tích: 215 km2: Đông giáp hạt Gia Kiệm, Tây giáp hạt Hòa Thanh, Nam giáp hạt Long Thành, Bắc giáp giáo phận Phú Cường và Buôn Ma Thuột.

2 Nhà Thờ
Sắp xếp theo:

Compare listings

So sánh