Giáo hạt Túc Trưng

Giáo hạt Túc Trưng giáo phận Xuân Lộc nằm trên trục Quốc lộ 20, trải dài từ cây số 86 đến cây số 116. Địa bàn thuộc trọn huyện Định Quán, phần lớn huyện Vĩnh Cửu (lòng hồ Trị An nằm trọn trong địa bàn của hạt).

Quá trình hình thành và phát triển

Giáo hạt Túc Trưng được Đức Cha Đaminh Nguyễn Văn Lãng thành lập ngày 7-2-1976 trên cơ sở tách các xứ, họ và trại từ hạt Dốc Mơ và hạt La Ngà gồm:

Giáo xứ La Ngà (hạt La Ngà), Giáo xứ Túc Trưng (hạt Dốc Mơ), Giáo xứ Túc Trưng đồn điền (nay là giáo xứ Tam Phú), Giáo xứ Thánh Mẫu (hạt Dốc Mơ), Trại Thống Nhất (nay là giáo xứ Thống Nhất – Dốc Mơ).

Khi mới hình thành Giáo hạt (1976) toàn giáo hạt có 5 giáo xứ, cho đến ngày nay giáo hạt đã có 21 Giáo xứ và 4 Giáo họ.

Một số sinh hoạt tiêu biểu

Điểm nổi bật nhất của giáo hạt là công việc truyền giáo và củng cố niềm tin cho dân Chúa bằng những hình thức phát triển cộng đồng như:

Bồi dưỡng để nâng cao các giới, các nhóm tông đồ (chính từ nơi họ, Đức Kitô được giới thiệu cho dân ngoại).

Động viên và khích lệ giới trẻ mở mang kiến thức (cấp học bổng, lập quỹ khuyến học, phát thưởng khích lệ, mở các lớp bồi dưỡng kiến thức).

Giúp đỡ và tạo điều kiện cho những hoàn cảnh khó khăn vươn lên (trợ cấp gạo, tiền, xây dựng nhà tình thương, cấp phương tiện đi lại (xe đạp), giao bò mẹ…).

Sống bác ái với anh em xung quanh không phân biệt tôn giáo (việc tổ chức an táng cho người qua đời, các phần quà thăm viếng).

Qua những hình thức sinh hoạt trên, giáo hạt đã đạt được những thành quả nhất định. Tuy không nhiều nhưng cũng đã tạo được bước đi khá vững chắc, để từ đó có thể đẩy mạnh công việc truyền giáo và bác ái xã hội ngày một vững mạnh hơn.

1 Nhà thờ
Sắp xếp theo:

Compare listings

So sánh