• Nguyện xin Thiên Chúa, Mẹ Maria chúc phúc cho bạn và gia đình được bình an và mạnh khỏe!

Nhà Thờ Xuân Ninh (Móng Cái)

Hải Xuân, Tp. Móng Cái, Quảng Ninh, Vietnam

Ngày thường: 05:00 - 19:00 (Thứ 7)Chúa nhật: 17:30

2 years ago

Ngày thường: 05:00 - 19:00 (Thứ 7)Chúa nhật: 17:30

2 years ago

Nhà Thờ Ninh Dương

Phường Ninh Dương, Thành phố Móng Cái, Quảng Ninh

Ngày thường: Chờ cung cấpChúa nhật: Chờ cung cấp

2 years ago

Ngày thường: Chờ cung cấpChúa nhật: Chờ cung cấp

2 years ago

Nhà Thờ Cô Tô

Nam Hải, tt. Cô Tô, Quảng Ninh, Vietnam

Ngày thường: Chờ cung cấpChúa nhật: Chờ cung cấp

2 years ago

Ngày thường: Chờ cung cấpChúa nhật: Chờ cung cấp

2 years ago

Nhà Thờ Hà Lai (Đầm Hà)

Thôn Xóm Giáo, xã Đầm Hà, Đầm Hà, Quảng Ninh, Vietnam

Ngày thường: Chờ cung cấpChúa nhật: Chờ cung cấp

2 years ago

Ngày thường: Chờ cung cấpChúa nhật: Chờ cung cấp

2 years ago

Nhà Thờ Cửa Ông

Lý Thường Kiệt, Cửa Ông, Tp. Cẩm Phả, Quảng Ninh, Vietnam

Ngày thường: 19:00 (Thứ 4, 7)Chúa nhật: Lễ thứ 7 thay chúa nhật

2 years ago

Ngày thường: 19:00 (Thứ 4, 7)Chúa nhật: Lễ thứ 7 thay chúa nhật

2 years ago

Nhà Thờ Hòn Gai

Bạch Đằng, Tp. Hạ Long, Quảng Ninh, Vietnam

Ngày thường: 05:00 - 19:00 (thứ Năm: chầu, thứ Sáu, thứ Bảy: Lễ)Chúa nhật: 05:00 - 08:00 - 19:00

2 years ago

Ngày thường: 05:00 - 19:00 (thứ Năm: chầu, thứ Sáu, thứ Bảy: Lễ)Chúa nhật: 05:00 - 08:00 - 19:00

2 years ago

Nhà Thờ Cẩm Phả

Đường Trần Phú, Cẩm Phú, TP. Cẩm Phả, Quảng Ninh, Vietnam

Ngày thường: 05:30 (T: 2, 4, 5, 7) - 19:15 (T: 3, 6)Chúa nhật: 07:00 - 19:15

2 years ago

Ngày thường: 05:30 (T: 2, 4, 5, 7) - 19:15 (T: 3, 6)Chúa nhật: 07:00 - 19:15

2 years ago

Nhà Thờ Lý Sơn

Thôn Đông, An Hải, Lý Sơn, Quảng Ngãi

Ngày thường: 19:30Chúa nhật: 07:30 - 15:00

2 years ago

Ngày thường: 19:30Chúa nhật: 07:30 - 15:00

2 years ago