Giáo hạt Biên Hòa

Giáo Hạt Biên Hòa giáo phận Xuân Lộc gồm: năm giáo xứ trong thành phố Biên Hòa, ba giáo xứ ngoài thành phố và bốn giáo xứ thuộc tỉnh Bình Dương

Giáo hạt Biên Hòa có 2 xứ đạo Bến Gỗ và Tân Triều đã đi suốt 300 năm lịch sử của vùng đất Biên Hòa. Hiện nay, giáo hạt Biên Hòa gồm có 12 giáo xứ:

  • Năm giáo xứ nằm trong thành phố: Biên Hòa; Bình Hải; Phúc Hải; Thuận Hòa; Thái Hiệp.
  • Ba giáo xứ ngoài thành phố: Tân Triều; Tân Vinh và Bến Gỗ.
  • Bốn giáo xứ thuộc tỉnh Bình Dương: Nghĩa Sơn; An Bình; Đông Hòa và Dĩ An.
7 Nhà Thờ
Sắp xếp theo:

Compare listings

So sánh