• Nguyện xin Thiên Chúa, Mẹ Maria chúc phúc cho bạn và gia đình được bình an và mạnh khỏe!
Nhập tên nhà thờ hoặc quận huyện
Generic filters
Search in title
Search in content
Filter by Custom Post Type

Nhà Thờ Huyện Sĩ (Nhà Thờ Chợ Đũi)

1 Tôn Thất Tùng, Phạm Ngũ Lão, Quận 1, Hồ Chí Minh

Ngày thường: 5:00 - 17:30Chúa nhật: 05:00 - 06:30 - 08:00 - 09:30 - 16:30 - 18:00 - 19:30

3 years ago

Ngày thường: 5:00 - 17:30Chúa nhật: 05:00 - 06:30 - 08:00 - 09:30 - 16:30 - 18:00 - 19:30

3 years ago

Nhà Thờ Cầu Kho

31 Trần Đình Xu, Cầu Kho, Quận 1, Hồ Chí Minh

Ngày thường: 5:00 - 17:30Chúa nhật: 5:00 - 7:00 - 17:00 - 18:00

3 years ago

Ngày thường: 5:00 - 17:30Chúa nhật: 5:00 - 7:00 - 17:00 - 18:00

3 years ago

Nhà Thờ Bàn Cờ

48 Nguyễn Thiện Thuật, phường 2, Quận 3, Hồ Chí Minh

Ngày thường: 17:30 - Thứ bảy: 06:00 - 17:30Chúa nhật: 6:00 - 7:30 - 16:30 - 18:00

3 years ago

Ngày thường: 17:30 - Thứ bảy: 06:00 - 17:30Chúa nhật: 6:00 - 7:30 - 16:30 - 18:00

3 years ago

Nhà Thờ Antôn Cầu Ông Lãnh

18 Phan Văn Trường, Cầu Ông Lãnh, Quận 1, Hồ Chí Minh

Ngày thường: 5:00 - 17:30Chúa nhật: 5:30 - 7:00 - 17:00

3 years ago

Ngày thường: 5:00 - 17:30Chúa nhật: 5:30 - 7:00 - 17:00

3 years ago

Giáo điểm Tin Mừng

1201/12 Nguyễn Văn Tạo, Hiệp Phước, Nhà Bè, Hồ Chí Minh

Ngày thường: 17:00Chúa nhật: 15:00 - 19:00

3 years ago

Ngày thường: 17:00Chúa nhật: 15:00 - 19:00

3 years ago

Nhà Thờ Cha Tam ♱ (Nhà Thờ Phanxicô Xaviê)

25 Học Lạc, phường 14, Quận 5, Hồ Chí Minh, Vietnam

Ngày thường: 5:30 (việt) - 17:30 (hoa) - T7: 06:30 (việt) - 19:30 (hoa)Chúa nhật: 5:30 (việt) - 7:30 (hoa) - 8:30 (việt) - 16:00 (việt) - 17:30 (hoa)

3 years ago

Ngày thường: 5:30 (việt) - 17:30 (hoa) - T7: 06:30 (việt) - 19:30 (hoa)Chúa nhật: 5:30 (việt) - 7:30 (hoa) - 8:30 (việt) - 16:00 (việt) - 17:30 (hoa)

3 years ago

Nhà Thờ Mai Khôi

48/39, Đường Bến Hàm Tử, Phường 1, Quận 5, Hồ Chí Minh, Việt Nam

Ngày thường: 17:30Chúa nhật: 06.30 - 17.00

3 years ago

Ngày thường: 17:30Chúa nhật: 06.30 - 17.00

3 years ago

Nhà Thờ Thánh Jeanne d’Arc

116A Hùng Vương, phường 9, Quận 5, Hồ Chí Minh, Vietnam

Ngày thường: 05:00 - 17:00Chúa nhật: 05:00 - 7:00 - 09:00 (Thiếu Nhi) - 16:00

3 years ago

Ngày thường: 05:00 - 17:00Chúa nhật: 05:00 - 7:00 - 09:00 (Thiếu Nhi) - 16:00

3 years ago