Giáo hạt An Bình

Giáo hạt An Bình giáo phận Xuân Lộc bao gồm xã Bàu Hàm 1, xã Bàu Hàm 2, xã Sông Thao, xã Hưng Lộc, xã Hưng Thịnh, xã Đông Hòa, xã Trung Hòa, xã Tây Hòa, xã Lộ 25 huyện Thống Nhất và một phần các xã: An Bình, Sông Nhạn – Thị xã Long Khánh, xã Bình Sơn – huyện Long Thành.

Lúc ban đầu, Giáo hạt An Bình hình thành từ số giáo dân ít ỏi chỉ có 300 người quần cư lao động ở đồn điền cao su Suzannah Dầu Giây với một ngôi nhà thờ được xây bằng đá thời Cha Rev, P.Artif (MEP).  Đến năm 1975, Giáo hạt An Bình được Đức Giám Mục Đaminh Nguyễn Văn Lãng thành lập với:

  • 6 giáo xứ và 3 nhà nguyện giáo họ.
  • Số giáo dân:  22.000 người.

Hiện nay, Giáo hạt An Bình có: 14 giáo xứ

14 Nhà Thờ
Sắp xếp theo:

Compare listings

So sánh