• Nguyện xin Thiên Chúa, Mẹ Maria chúc phúc cho bạn và gia đình được bình an và mạnh khỏe!

Nhà thờ Chợ Quán

120 Trần Bình Trọng, phường 2, Quận 5, Hồ Chí Minh, Việt Nam

Ngày thường: 5:00 - 17:30Chúa nhật: 5:00 - 6:30 - 8:00 - 16:30 - 18:00

3 years ago

Ngày thường: 5:00 - 17:30Chúa nhật: 5:00 - 6:30 - 8:00 - 16:30 - 18:00

3 years ago

Nhà Thờ Chúa Hiển Linh

38 Kinh Dương Vương, phường 13, Quận 6, Hồ Chí Minh, Việt Nam

Ngày thường: 17:00Chúa nhật: 06.00 | 08.00 | 16.30

3 years ago

Ngày thường: 17:00Chúa nhật: 06.00 | 08.00 | 16.30

3 years ago

Nhà thờ Bình Phước

634 Đường Phạm Văn Chí, phường 8, Quận 6, Hồ Chí Minh, Việt Nam

Ngày thường: 18:00Chúa nhật: 5:00 | 7:00 |17:00

3 years ago

Ngày thường: 18:00Chúa nhật: 5:00 | 7:00 |17:00

3 years ago

Nhà thờ Đức Bà Fatima

212B/1A Nguyễn Trãi, Nguyễn Cư Trinh, Quận 1, Hồ Chí Minh, Việt Nam

Ngày thường: 17:30Chúa nhật: 07:30 - 17:30

3 years ago

Ngày thường: 17:30Chúa nhật: 07:30 - 17:30

3 years ago

Nhà thờ Đức Bà Hòa Bình

26A Nguyễn Thái Bình, Quận 1, Hồ Chí Minh, Việt Nam

Ngày thường: 18:00Chúa nhật: 6:30 | 8:30 |18:00

3 years ago

Ngày thường: 18:00Chúa nhật: 6:30 | 8:30 |18:00

3 years ago

Nhà thờ Giáo Xứ Vườn Chuối

199/40/41 Cách Mạng Tháng Tám, phường 4, Quận 3, Hồ Chí Minh, Việt Nam

Ngày thường: 17:30 |18:00 (T5)Chúa nhật: 6:30 |9:30 |15:30|17:30

3 years ago

Ngày thường: 17:30 |18:00 (T5)Chúa nhật: 6:30 |9:30 |15:30|17:30

3 years ago

Nhà thờ Mạc Ty Nho

16A Nguyễn Thị Minh Khai, Phường ĐaKao, Quận 1, TP.HCM

Ngày thường: 17:30Chúa nhật: 7:00 - 17:30

3 years ago

Ngày thường: 17:30Chúa nhật: 7:00 - 17:30

3 years ago

Nhà thờ Phanxicô Dakao

50 Nguyễn Đình Chiểu, Đa Kao, Quận 1, Hồ Chí Minh, Việt Nam

Ngày thường: 05:00 |17:30 Chúa nhật: 05:00 | 06:30 | 08:00 |17:00

3 years ago

Ngày thường: 05:00 |17:30 Chúa nhật: 05:00 | 06:30 | 08:00 |17:00

3 years ago