Giờ lễ Giáng Sinh 2020

gio le giang sinh 2020

gio le giang sinh 2020

Tổng hợp lịch phụng vụ mùa vọng và giờ lễ Giáng Sinh 2020 của các nhà thờ, rất mong các A/C cung cấp lịch của giáo xứ mình hay giáo xứ các a/c biết, để mình cập nhật đến mọi người ạ. mọi sự đóng góp xin comment bên dưới hoặc email lienkhuong@gmail.com. Cảm ơn và chúc A/c và gia đình một mùa Giáng Sinh An Lành tràn đầy hồng ân Thiên Chúa.

✪✪  GIỜ LỄ MỘT SỐ NHÀ THỜ TẠI TP.HCM  ✪✪

Quận 1 & 2:

 1. Nhà Thờ Đức Bà Sài Gòn: https://giothanhle.net/gio-le/nha-tho-duc-ba-sai-gon
 2. Nhà Thờ Huyện Sỹ: https://giothanhle.net/gio-le/nha-tho-huyen-si-nha-tho-cho-dui
 3. Nhà Thờ Phanxico Đakao: https://giothanhle.net/gio-le/nha-tho-phanxico-dakao
 4. Nhà thờ Mạc Ty Nho: https://giothanhle.net/gio-le/nha-tho-mac-ty-nho
 5. Nhà Thờ Cầu Kho: https://giothanhle.net/gio-le/nha-tho-cau-kho
 6. Nhà Thờ Thủ Thiêm: https://giothanhle.net/gio-le/nha-tho-thu-thiem
 7. Nhà Thờ Thiên Thần: https://giothanhle.net/gio-le/nha-tho-thien-than

Quận 3 & 5:

 1. Nhà Thờ Kỳ Đồng: https://giothanhle.net/gio-le/nha-tho-duc-me-hang-cuu-giup-ky-dong
 2. Nhà Thờ Tân Định: https://giothanhle.net/gio-le/nha-tho-tan-dinh-quan
 3. Nhà Thờ Mai Khôi: https://giothanhle.net/gio-le/nha-tho-mai-khoi-quan-3
 4. Nhà Thờ Regina Mundi: https://giothanhle.net/gio-le/nha-tho-regina-mundi
 5. Nhà Thờ Chợ Quán: https://giothanhle.net/gio-le/nha-tho-cho-quan
 6. Nhà Thờ Thánh Jeanne darc: https://giothanhle.net/gio-le/nha-tho-thanh-jeanne-darc/
 7. Nhà Thờ Thánh Giuse An Bình: https://giothanhle.net/gio-le/nha-tho-an-binh
 8. Nhà Thờ Bàn Cờ: https://giothanhle.net/gio-le/nha-tho-ban-co
 9. Nhà Thờ Bùi Phát: https://giothanhle.net/gio-le/nha-tho-bui-phat-quan-3

Quận 4 – 7 – 8 – Nhà Bè – Bình Chánh:

 1. Nhà Thờ Xóm Chiếu: https://giothanhle.net/gio-le/nha-tho-xom-chieu
 2. Nhà Thờ Khánh Hội: https://giothanhle.net/gio-le/nha-tho-khanh-hoi
 3. Nhà Thờ Mẫu Tâm: https://giothanhle.net/gio-le/nha-tho-mau-tam-quan-7
 4. Nhà Thờ Thuận Phát: https://giothanhle.net/gio-le/nha-tho-thuan-phat
 5. Nhà Thờ Tắc Rỗi: https://giothanhle.net/gio-le/nha-tho-tac-roi
 6. Nhà Thờ An Phú: https://giothanhle.net/gio-le/nha-tho-an-phu-him-lam-quan-7
 7. Nhà Thờ Phú Xuân: https://giothanhle.net/gio-le/nha-tho-phu-xuan-nha-be/
 8. Nhà Thờ Bình Xuyên: https://giothanhle.net/gio-le/nha-tho-binh-xuyen
 9. Nhà Thờ Bình Đông: https://giothanhle.net/gio-le/nha-tho-binh-dong
 10. Nhà Thờ Bình An: https://giothanhle.net/gio-le/nha-tho-binh-an-quan-8-tphcm
 11. Nhà Thờ Bình Hưng: https://giothanhle.net/gio-le/nha-tho-binh-hung-binh-chanh-tphcm/

Quận 10 & 11:

 1. Nhà Thờ Thánh Phao Lô: https://giothanhle.net/gio-le/nha-tho-thanh-phaolo-quan-10-tphcm
 2. Nhà Thờ Đồng Tiến: https://giothanhle.net/gio-le/nha-tho-dong-tien-quan-10-tphcm
 3. Nhà Thờ Bắc Hà: https://giothanhle.net/gio-le/nha-tho-bac-ha-quan-10-tphcm
 4. Nhà Thờ Tân Phước: https://giothanhle.net/gio-le/nha-tho-tan-phuoc-quan-11-tphcm
 5. Nhà Thờ Hòa Hưng: https://giothanhle.net/gio-le/nha-tho-hoa-hung-quan-10-tphcm/

Quận 12 – Gò Vấp – Hóc Môn :

 1. Nhà Thờ Hạnh Thông Tây: https://giothanhle.net/gio-le/nha-tho-hanh-thong-tay
 2. Nhà Thờ Mân Côi Gò Gấp: https://giothanhle.net/gio-le/nha-tho-man-coi-go-vap
 3. Nhà Thờ Xóm Thuốc ♱: https://giothanhle.net/gio-le/nha-tho-xom-thuoc
 4. Nhà Thờ Bến Cát: https://giothanhle.net/gio-le/nha-tho-ben-cat-go-vap-tphcm
 5. Nhà Thờ Thái Bình Gò vấp: https://giothanhle.net/gio-le/nha-tho-thai-binh-go-vap-tphcm
 6. Nhà Thờ Hòa Bình: https://giothanhle.net/gio-le/nha-tho-hoa-binh-go-vap-tphcm/
 7. Nhà Thờ Trung Chánh: https://giothanhle.net/gio-le/nha-tho-trung-chanh
 8. Nhà Thờ Lạc Quang: https://giothanhle.net/gio-le/nha-tho-lac-quang
 9. Nhà Thờ Tân Đông (Hóc Môn): https://giothanhle.net/gio-le/nha-tho-tan-dong-quan12
 10. Nhà Thờ Chợ Cầu (Nhà thờ Đức Mẹ vô nhiễm): https://giothanhle.net/gio-le/nha-tho-cho-cau-nha-tho-duc-me-vo-nhiem
 11. Nhà Thờ Hóc Môn: https://giothanhle.net/gio-le/nha-tho-hoc-mon
 12. Nhà Thờ Tân Thông: https://giothanhle.net/gio-le/nha-tho-thanh-tam-giao-xu-tan-thong/

Quận Phú Nhuận

 1. Nhà Thờ Ba Chuông: https://giothanhle.net/gio-le/nha-tho-da-minh-ba-chuong
 2. Nhà Thờ Vườn Xoài: https://giothanhle.net/gio-le/nha-tho-vuon-xoai

Quận Tân Bình – Tân Phú – Bình Tân

 1. Nhà Thờ Tân Phú: https://giothanhle.net/gio-le/nha-tho-tan-phu-tphcm
 2. Nhà Thờ Tân Hương: https://giothanhle.net/gio-le/nha-tho-tan-huong-tan-phu-tphcm
 3. Nhà Thờ Phú Trung: https://giothanhle.net/gio-le/nha-tho-phu-trung
 4. Nhà Thờ Tân Thái Sơn: https://giothanhle.net/gio-le/nha-tho-tan-thai-son-nha-tho-thanh-gia
 5. Nhà Thờ Thiên Ân: https://giothanhle.net/gio-le/nha-tho-thien-an-tan-phu-tphcm
 6. Nhà Thờ Phú Hòa: https://giothanhle.net/gio-le/nha-tho-phu-hoa-tan-phu-tphcm/
 7. Nhà Thờ Tân Hương: https://giothanhle.net/gio-le/nha-tho-tan-huong-tan-phu-tphcm
 8. Nhà Thờ Chí Hòa: https://giothanhle.net/gio-le/nha-tho-chi-hoa/
 9. Nhà Thờ Vinh Sơn 6: https://giothanhle.net/gio-le/nha-tho-vinh-son-6
 10. Nhà Thờ Thánh Phaolo: https://giothanhle.net/gio-le/nha-tho-thanh-phaolo-binh-tan-tphcm/

Quận Bình Thạnh

 1. Nhà Thờ Thanh Đa: https://giothanhle.net/gio-le/nha-tho-thanh-da
 2. Nhà Thờ Thánh Martino de Porres: https://giothanhle.net/gio-le/nha-tho-thanh-martino-de-porres
 3. Nhà Thờ Thị Nghè: https://giothanhle.net/gio-le/nha-tho-thi-nghe
 4. Nhà Thờ Hàng Xanh: https://giothanhle.net/gio-le/nha-tho-hang-xanh
 5. Nhà Thờ Bình Lợi: https://giothanhle.net/gio-le/nha-tho-binh-loi
 6. Nhà Thờ Hiển Linh (Bình Thạnh): https://giothanhle.net/gio-le/nha-tho-hien-linh-tphcm
 7. Nhà Thờ Thánh Nguyễn Duy Khang: https://giothanhle.net/gio-le/nha-tho-thanh-nguyen-duy-khang-binh-thanh/
 8. Nhà thờ Mông Triệu (Bình Thạnh): https://giothanhle.net/gio-le/nha-tho-mong-trieu-binh-thanh
 9. Nhà Thờ Thánh Tịnh: https://giothanhle.net/gio-le/nha-tho-thanh-tinh/

Quận Thủ Đức & Quận 9:

 1. Nhà Thờ Thủ Đức: https://giothanhle.net/gio-le/nha-tho-thu-duc
 2. Nhà Thờ Fatima Bình Triệu: https://giothanhle.net/gio-le/nha-tho-fatima-binh-trieu
 3. Nhà Thờ Hiển Linh (Thủ Đức): https://giothanhle.net/gio-le/nha-tho-hien-linh-thu-duc
 4. Nhà Thờ Tam Hải: https://giothanhle.net/gio-le/nha-tho-tam-hai
 5. Nhà Thờ Xuân Hiệp (Thủ Đức): https://giothanhle.net/gio-le/nha-tho-xuan-hiep-thu-duc
 6. Nhà Thờ Thánh Linh: https://giothanhle.net/gio-le/nha-tho-thanh-linh-quan-9
 7. Nhà Thờ Thánh Tâm: https://giothanhle.net/gio-le/nha-tho-thanh-tam-quan-9
 8. Nhà Thờ Bình Chiểu: https://giothanhle.net/gio-le/nha-tho-binh-chieu/

✪✪  GIỜ LỄ MỘT SỐ NHÀ THỜ TẠI HÀ NỘI  ✪✪

 1. Nhà Thờ Lớn Hà Nội: https://giothanhle.net/gio-le/nha-tho-lon-ha-noi
 2. Nhà Thờ Thái Hà: https://giothanhle.net/gio-le/nha-tho-thai-ha
 3. Nhà Thờ Hàm Long: https://giothanhle.net/gio-le/nha-tho-ham-long
 4. Nhà Thờ Trung Trí: https://giothanhle.net/gio-le/nha-tho-giao-ho-trung-tri-giao-xu-ham-long
 5. Nhà Thờ Tân Lạc: https://giothanhle.net/gio-le/nha-tho-ho-tan-lac-giao-xu-ham-long/
 6. Nhà Thờ Cửa Bắc: https://giothanhle.net/gio-le/nha-tho-cua-bac
 7. Nhà Thờ Hàng Bột: https://giothanhle.net/gio-le/nha-tho-hang-bot
 8. Nhà Thờ Nam Dư: https://giothanhle.net/gio-le/nha-tho-nam-du
 9. Nhà Thờ Phùng Khoang: https://giothanhle.net/gio-le/nha-tho-phung-khoang
 10. Nhà Thờ Hà Đông: https://giothanhle.net/gio-le/nha-tho-ha-dong-ha-noi
 11. Nhà Thờ Thượng Thụy: https://giothanhle.net/gio-le/nha-tho-thuong-thuy-ke-bac
 12. Nhà Thờ Giang Xá: https://giothanhle.net/gio-le/nha-tho-giang-xa
 13. Nhà Thờ Cổ Nhuế: https://giothanhle.net/gio-le/nha-tho-co-nhue
 14. Nhà Thờ Đồng Trì: https://giothanhle.net/gio-le/nha-tho-dong-tri/
 15. Nhà Thờ Cát Thuế: https://giothanhle.net/gio-le/nha-tho-cat-thue/
 16. Nhà Thờ Đông Lao: https://giothanhle.net/gio-le/nha-tho-dong-lao/

✪✪  GIỜ LỄ MỘT SỐ NHÀ THỜ  KHÁC  ✪✪

 1. Nhà Thờ Con Gà: https://giothanhle.net/gio-le/nha-tho-chanh-toa-da-lat-nha-tho-con-ga/
 2. Nhà Thờ Chánh Tòa Nha Trang: https://giothanhle.net/gio-le/nha-tho-chanh-toa-nha-trang
 3. Nhà Thờ Chánh Tòa Đà Nẳng: https://giothanhle.net/gio-le/nha-tho-chanh-toa-da-nang
 4. Nhà Thờ Dương Đông Phú Quốc: https://giothanhle.net/gio-le/nha-tho-duong-dong-phu-quoc
Facebook Comments

Join The Discussion

Compare listings

Compare
Search