Giờ lễ Giáng Sinh 2020

gio le giang sinh 2020

Tổng hợp lịch phụng vụ mùa vọng và giờ lễ Giáng Sinh 2020 của các nhà thờ, rất mong các A/C cung cấp lịch của giáo xứ mình hay giáo xứ các a/c biết, để mình cập nhật đến mọi người ạ. mọi sự đóng góp xin comment bên dưới hoặc email lienkhuong@gmail.com. Cảm ơn và chúc A/c và gia đình một mùa Giáng Sinh An Lành tràn đầy hồng ân Thiên Chúa.

✪✪  GIỜ LỄ MỘT SỐ NHÀ THỜ TẠI TP.HCM  ✪✪

Quận 1 & 2:

 1. Nhà Thờ Đức Bà Sài Gòn: https://giothanhle.net/gio-le/nha-tho-duc-ba-sai-gon
 2. Nhà Thờ Huyện Sỹ: https://giothanhle.net/gio-le/nha-tho-huyen-si-nha-tho-cho-dui
 3. Nhà Thờ Phanxico Đakao: https://giothanhle.net/gio-le/nha-tho-phanxico-dakao
 4. Nhà thờ Mạc Ty Nho: https://giothanhle.net/gio-le/nha-tho-mac-ty-nho
 5. Nhà Thờ Cầu Kho: https://giothanhle.net/gio-le/nha-tho-cau-kho
 6. Nhà Thờ Thủ Thiêm: https://giothanhle.net/gio-le/nha-tho-thu-thiem
 7. Nhà Thờ Thiên Thần: https://giothanhle.net/gio-le/nha-tho-thien-than

Quận 3 & 5:

 1. Nhà Thờ Kỳ Đồng: https://giothanhle.net/gio-le/nha-tho-duc-me-hang-cuu-giup-ky-dong
 2. Nhà Thờ Tân Định: https://giothanhle.net/gio-le/nha-tho-tan-dinh-quan
 3. Nhà Thờ Mai Khôi: https://giothanhle.net/gio-le/nha-tho-mai-khoi-quan-3
 4. Nhà Thờ Regina Mundi: https://giothanhle.net/gio-le/nha-tho-regina-mundi
 5. Nhà Thờ Chợ Quán: https://giothanhle.net/gio-le/nha-tho-cho-quan
 6. Nhà Thờ Thánh Jeanne darc: https://giothanhle.net/gio-le/nha-tho-thanh-jeanne-darc/
 7. Nhà Thờ Thánh Giuse An Bình: https://giothanhle.net/gio-le/nha-tho-an-binh
 8. Nhà Thờ Bàn Cờ: https://giothanhle.net/gio-le/nha-tho-ban-co
 9. Nhà Thờ Bùi Phát: https://giothanhle.net/gio-le/nha-tho-bui-phat-quan-3

Quận 4 – 7 – 8 – Nhà Bè – Bình Chánh:

 1. Nhà Thờ Xóm Chiếu: https://giothanhle.net/gio-le/nha-tho-xom-chieu
 2. Nhà Thờ Khánh Hội: https://giothanhle.net/gio-le/nha-tho-khanh-hoi
 3. Nhà Thờ Mẫu Tâm: https://giothanhle.net/gio-le/nha-tho-mau-tam-quan-7
 4. Nhà Thờ Thuận Phát: https://giothanhle.net/gio-le/nha-tho-thuan-phat
 5. Nhà Thờ Tắc Rỗi: https://giothanhle.net/gio-le/nha-tho-tac-roi
 6. Nhà Thờ An Phú: https://giothanhle.net/gio-le/nha-tho-an-phu-him-lam-quan-7
 7. Nhà Thờ Phú Xuân: https://giothanhle.net/gio-le/nha-tho-phu-xuan-nha-be/
 8. Nhà Thờ Bình Xuyên: https://giothanhle.net/gio-le/nha-tho-binh-xuyen
 9. Nhà Thờ Bình Đông: https://giothanhle.net/gio-le/nha-tho-binh-dong
 10. Nhà Thờ Bình An: https://giothanhle.net/gio-le/nha-tho-binh-an-quan-8-tphcm
 11. Nhà Thờ Bình Hưng: https://giothanhle.net/gio-le/nha-tho-binh-hung-binh-chanh-tphcm/

Quận 10 & 11:

 1. Nhà Thờ Thánh Phao Lô: https://giothanhle.net/gio-le/nha-tho-thanh-phaolo-quan-10-tphcm
 2. Nhà Thờ Đồng Tiến: https://giothanhle.net/gio-le/nha-tho-dong-tien-quan-10-tphcm
 3. Nhà Thờ Bắc Hà: https://giothanhle.net/gio-le/nha-tho-bac-ha-quan-10-tphcm
 4. Nhà Thờ Tân Phước: https://giothanhle.net/gio-le/nha-tho-tan-phuoc-quan-11-tphcm
 5. Nhà Thờ Hòa Hưng: https://giothanhle.net/gio-le/nha-tho-hoa-hung-quan-10-tphcm/

Quận 12 – Gò Vấp – Hóc Môn :

 1. Nhà Thờ Hạnh Thông Tây: https://giothanhle.net/gio-le/nha-tho-hanh-thong-tay
 2. Nhà Thờ Mân Côi Gò Gấp: https://giothanhle.net/gio-le/nha-tho-man-coi-go-vap
 3. Nhà Thờ Xóm Thuốc ♱: https://giothanhle.net/gio-le/nha-tho-xom-thuoc
 4. Nhà Thờ Bến Cát: https://giothanhle.net/gio-le/nha-tho-ben-cat-go-vap-tphcm
 5. Nhà Thờ Thái Bình Gò vấp: https://giothanhle.net/gio-le/nha-tho-thai-binh-go-vap-tphcm
 6. Nhà Thờ Hòa Bình: https://giothanhle.net/gio-le/nha-tho-hoa-binh-go-vap-tphcm/
 7. Nhà Thờ Trung Chánh: https://giothanhle.net/gio-le/nha-tho-trung-chanh
 8. Nhà Thờ Lạc Quang: https://giothanhle.net/gio-le/nha-tho-lac-quang
 9. Nhà Thờ Tân Đông (Hóc Môn): https://giothanhle.net/gio-le/nha-tho-tan-dong-quan12
 10. Nhà Thờ Chợ Cầu (Nhà thờ Đức Mẹ vô nhiễm): https://giothanhle.net/gio-le/nha-tho-cho-cau-nha-tho-duc-me-vo-nhiem
 11. Nhà Thờ Hóc Môn: https://giothanhle.net/gio-le/nha-tho-hoc-mon
 12. Nhà Thờ Tân Thông: https://giothanhle.net/gio-le/nha-tho-thanh-tam-giao-xu-tan-thong/

Quận Phú Nhuận

 1. Nhà Thờ Ba Chuông: https://giothanhle.net/gio-le/nha-tho-da-minh-ba-chuong
 2. Nhà Thờ Vườn Xoài: https://giothanhle.net/gio-le/nha-tho-vuon-xoai

Quận Tân Bình – Tân Phú – Bình Tân

 1. Nhà Thờ Tân Phú: https://giothanhle.net/gio-le/nha-tho-tan-phu-tphcm
 2. Nhà Thờ Tân Hương: https://giothanhle.net/gio-le/nha-tho-tan-huong-tan-phu-tphcm
 3. Nhà Thờ Phú Trung: https://giothanhle.net/gio-le/nha-tho-phu-trung
 4. Nhà Thờ Tân Thái Sơn: https://giothanhle.net/gio-le/nha-tho-tan-thai-son-nha-tho-thanh-gia
 5. Nhà Thờ Thiên Ân: https://giothanhle.net/gio-le/nha-tho-thien-an-tan-phu-tphcm
 6. Nhà Thờ Phú Hòa: https://giothanhle.net/gio-le/nha-tho-phu-hoa-tan-phu-tphcm/
 7. Nhà Thờ Tân Hương: https://giothanhle.net/gio-le/nha-tho-tan-huong-tan-phu-tphcm
 8. Nhà Thờ Chí Hòa: https://giothanhle.net/gio-le/nha-tho-chi-hoa/
 9. Nhà Thờ Vinh Sơn 6: https://giothanhle.net/gio-le/nha-tho-vinh-son-6
 10. Nhà Thờ Thánh Phaolo: https://giothanhle.net/gio-le/nha-tho-thanh-phaolo-binh-tan-tphcm/

Quận Bình Thạnh

 1. Nhà Thờ Thanh Đa: https://giothanhle.net/gio-le/nha-tho-thanh-da
 2. Nhà Thờ Thánh Martino de Porres: https://giothanhle.net/gio-le/nha-tho-thanh-martino-de-porres
 3. Nhà Thờ Thị Nghè: https://giothanhle.net/gio-le/nha-tho-thi-nghe
 4. Nhà Thờ Hàng Xanh: https://giothanhle.net/gio-le/nha-tho-hang-xanh
 5. Nhà Thờ Bình Lợi: https://giothanhle.net/gio-le/nha-tho-binh-loi
 6. Nhà Thờ Hiển Linh (Bình Thạnh): https://giothanhle.net/gio-le/nha-tho-hien-linh-tphcm
 7. Nhà Thờ Thánh Nguyễn Duy Khang: https://giothanhle.net/gio-le/nha-tho-thanh-nguyen-duy-khang-binh-thanh/
 8. Nhà thờ Mông Triệu (Bình Thạnh): https://giothanhle.net/gio-le/nha-tho-mong-trieu-binh-thanh
 9. Nhà Thờ Thánh Tịnh: https://giothanhle.net/gio-le/nha-tho-thanh-tinh/

Quận Thủ Đức & Quận 9:

 1. Nhà Thờ Thủ Đức: https://giothanhle.net/gio-le/nha-tho-thu-duc
 2. Nhà Thờ Fatima Bình Triệu: https://giothanhle.net/gio-le/nha-tho-fatima-binh-trieu
 3. Nhà Thờ Hiển Linh (Thủ Đức): https://giothanhle.net/gio-le/nha-tho-hien-linh-thu-duc
 4. Nhà Thờ Tam Hải: https://giothanhle.net/gio-le/nha-tho-tam-hai
 5. Nhà Thờ Xuân Hiệp (Thủ Đức): https://giothanhle.net/gio-le/nha-tho-xuan-hiep-thu-duc
 6. Nhà Thờ Thánh Linh: https://giothanhle.net/gio-le/nha-tho-thanh-linh-quan-9
 7. Nhà Thờ Thánh Tâm: https://giothanhle.net/gio-le/nha-tho-thanh-tam-quan-9
 8. Nhà Thờ Bình Chiểu: https://giothanhle.net/gio-le/nha-tho-binh-chieu/

✪✪  GIỜ LỄ MỘT SỐ NHÀ THỜ TẠI HÀ NỘI  ✪✪

 1. Nhà Thờ Lớn Hà Nội: https://giothanhle.net/gio-le/nha-tho-lon-ha-noi
 2. Nhà Thờ Thái Hà: https://giothanhle.net/gio-le/nha-tho-thai-ha
 3. Nhà Thờ Hàm Long: https://giothanhle.net/gio-le/nha-tho-ham-long
 4. Nhà Thờ Trung Trí: https://giothanhle.net/gio-le/nha-tho-giao-ho-trung-tri-giao-xu-ham-long
 5. Nhà Thờ Tân Lạc: https://giothanhle.net/gio-le/nha-tho-ho-tan-lac-giao-xu-ham-long/
 6. Nhà Thờ Cửa Bắc: https://giothanhle.net/gio-le/nha-tho-cua-bac
 7. Nhà Thờ Hàng Bột: https://giothanhle.net/gio-le/nha-tho-hang-bot
 8. Nhà Thờ Nam Dư: https://giothanhle.net/gio-le/nha-tho-nam-du
 9. Nhà Thờ Phùng Khoang: https://giothanhle.net/gio-le/nha-tho-phung-khoang
 10. Nhà Thờ Hà Đông: https://giothanhle.net/gio-le/nha-tho-ha-dong-ha-noi
 11. Nhà Thờ Thượng Thụy: https://giothanhle.net/gio-le/nha-tho-thuong-thuy-ke-bac
 12. Nhà Thờ Giang Xá: https://giothanhle.net/gio-le/nha-tho-giang-xa
 13. Nhà Thờ Cổ Nhuế: https://giothanhle.net/gio-le/nha-tho-co-nhue
 14. Nhà Thờ Đồng Trì: https://giothanhle.net/gio-le/nha-tho-dong-tri/
 15. Nhà Thờ Cát Thuế: https://giothanhle.net/gio-le/nha-tho-cat-thue/
 16. Nhà Thờ Đông Lao: https://giothanhle.net/gio-le/nha-tho-dong-lao/

✪✪  GIỜ LỄ MỘT SỐ NHÀ THỜ  KHÁC  ✪✪

 1. Nhà Thờ Con Gà: https://giothanhle.net/gio-le/nha-tho-chanh-toa-da-lat-nha-tho-con-ga/
 2. Nhà Thờ Chánh Tòa Nha Trang: https://giothanhle.net/gio-le/nha-tho-chanh-toa-nha-trang
 3. Nhà Thờ Chánh Tòa Đà Nẳng: https://giothanhle.net/gio-le/nha-tho-chanh-toa-da-nang
 4. Nhà Thờ Dương Đông Phú Quốc: https://giothanhle.net/gio-le/nha-tho-duong-dong-phu-quoc

Compare listings

Compare