Lịch Phụng vụ Chay Thánh và Giờ lễ Phục Sinh 2019

Tổng hợp lịch phụng vụ chay thánh và  Giờ lễ Phục Sinh 2019 của các nhà thờ, rất mong sự đóng góp từ các bạn vì mình không thể có được tất cả, mọi sự đóng góp xin gởi về email lienkhuong@gmail.com hoặc comment bên dưới. Cảm ơn các bạn.

✪✪ ✝️ GIỜ LỄ MỘT SỐ NHÀ THỜ TẠI TP.HCM ✝️ ✪✪

 1. Nhà Thờ Đức Bà: https://giothanhle.net/gio-le/nha-tho-duc-ba-sai-gon
 2. Nhà nguyện trung tâm mục vụ giáo phận TP.HCM (English mass): https://giothanhle.net/gio-le/nha-nguyen-trung-tam-muc-vu-tong-giao-phan-tphcm
 3. Nhà Thờ Mạc Ty Nho (Quận 1): https://giothanhle.net/gio-le/nha-tho-mac-ty-nho
 4. Nhà Thờ Thủ Thiêm: https://giothanhle.net/gio-le/nha-tho-thu-thiem
 5. Nhà Thờ Thiên Thần (Quận 2): https://giothanhle.net/gio-le/nha-tho-thien-than
 6. Nhà Thờ Fatima Bình Triệu: https://giothanhle.net/gio-le/nha-tho-fatima-binh-trieu
 7. Nhà Thờ Cầu Kho (Quận 1): https://giothanhle.net/gio-le/nha-tho-cau-kho
 8. Nhà Thờ Thủ đức: https://giothanhle.net/gio-le/nha-tho-thu-duc
 9. Nhà Thờ Kỳ Đồng: https://giothanhle.net/gio-le/nha-tho-duc-me-hang-cuu-giup-ky-dong
 10. Nhà Thờ Mai Khôi: https://giothanhle.net/gio-le/nha-tho-mai-khoi-quan-3
 11. Nhà Thờ Regia Mundi (Quận 3): https://giothanhle.net/gio-le/nha-tho-regina-mundi
 12. Nhà Thờ Vườn Chuối (Quận 3): https://giothanhle.net/gio-le/nha-tho-vuon-chuoi
 13. Nhà Thờ Bàn Cờ (Quận 3): https://giothanhle.net/gio-le/nha-tho-ban-co
 14. Nhà Thờ Thanh Đa: https://giothanhle.net/gio-le/nha-tho-thanh-da
 15. Nhà Thờ Bình Lợi: https://giothanhle.net/gio-le/nha-tho-binh-loi
 16. Nhà Thờ Tân Định: https://giothanhle.net/gio-le/nha-tho-tan-dinh-quan
 17. Nhà Thờ Tân Phú: https://giothanhle.net/gio-le/nha-tho-tan-phu-tphcm
 18. Nhà Thờ Huyện Sỹ: https://giothanhle.net/gio-le/nha-tho-huyen-si-nha-tho-cho-dui
 19. Nhà Thờ Đồng Tiến: https://giothanhle.net/gio-le/nha-tho-dong-tien-quan-10-tphcm
 20. Nhà Thờ Bắc Hà (Quận 10): https://giothanhle.net/gio-le/nha-tho-bac-ha-quan-10-tphcm
 21. Nhà Thờ Hòa Hưng: https://giothanhle.net/gio-le/nha-tho-hoa-hung-quan-10-tphcm
 22. Nhà Thờ Chí Hòa: https://giothanhle.net/gio-le/nha-tho-chi-hoa
 23. Nhà Thờ Tân Phước: https://giothanhle.net/gio-le/nha-tho-tan-phuoc-quan-11-tphcm
 24. Nhà Thờ Vinh Sơn 6: https://giothanhle.net/gio-le/nha-tho-vinh-son-6
 25. Nhà Thờ Tân Châu: https://giothanhle.net/gio-le/nha-tho-tan-chau-tan-binh-tphcm
 26. Giáo Xứ Phú Trung: https://giothanhle.net/gio-le/nha-tho-phu-trung
 27. Nhà Thờ Ba Chuông: https://giothanhle.net/gio-le/nha-tho-da-minh-ba-chuong
 28. Nhà Thờ Phú Nhuận: https://giothanhle.net/gio-le/nha-tho-phu-nhuan
 29. Nhà Thờ Phanxico Đakao: https://giothanhle.net/gio-le/nha-tho-phanxico-dakao
 30. Nhà Thờ Xóm Thuốc: https://giothanhle.net/gio-le/nha-tho-xom-thuoc
 31. Nhà Thờ Hạnh Thông Tây: https://giothanhle.net/gio-le/nha-tho-hanh-thong-tay
 32. Nhà Thờ Xóm Chiếu: https://giothanhle.net/gio-le/nha-tho-xom-chieu
 33. Nhà Thờ Vĩnh Hội: https://giothanhle.net/gio-le/nha-tho-vinh-hoi
 34. Nhà Thờ Mẫu Tâm (Quận 7): https://giothanhle.net/gio-le/nha-tho-mau-tam-quan-7
 35. Nhà Thờ Thuận Phát: https://giothanhle.net/gio-le/nha-tho-thuan-phat
 36. Nhà Thờ Tắc Rỗi: https://giothanhle.net/gio-le/nha-tho-tac-roi
 37. Nhà Thờ Đức Mẹ Vô Nhiễm (Bình Thạnh): https://giothanhle.net/gio-le/nha-tho-duc-me-vo-nhiem-binh-thanh
 38. Nhà Thờ Thị Nghè: https://giothanhle.net/gio-le/nha-tho-thi-nghe
 39. Nhà Thờ Hàng Xanh: https://giothanhle.net/gio-le/nha-tho-hang-xanh
 40. Nhà Thờ Phú Trung: https://giothanhle.net/gio-le/nha-tho-phu-trung
 41. Nhà Thờ Gò Mây: https://giothanhle.net/gio-le/nha-tho-go-may
 42. Nhà Thờ Bình Xuyên: https://giothanhle.net/gio-le/nha-tho-binh-xuyen
 43. Nhà Thờ Nam Hải (Quận 8): https://giothanhle.net/gio-le/nha-tho-nam-hai-quan-8-tphcm
 44. Nhà Thờ Xuân Hiệp (Thủ Đức): https://giothanhle.net/gio-le/nha-tho-xuan-hiep-thu-duc
 45. Nhà Thờ Ba Thôn: https://giothanhle.net/gio-le/nha-tho-ba-thon
 46. Nhà Thờ Bùi Phát: https://giothanhle.net/gio-le/nha-tho-bui-phat-quan-3
 47. Nhà Thờ Tân Việt: https://giothanhle.net/gio-le/nha-tho-tan-viet
 48. Nhà Thờ Thái Bình: https://giothanhle.net/gio-le/nha-tho-thai-binh-go-vap-tphcm
 49. Nhà Thờ Bình Chánh: https://giothanhle.net/gio-le/nha-tho-binh-chanh
 50. Nhà Thờ Thánh Giuse An Bình: https://giothanhle.net/gio-le/nha-tho-an-binh
 51. Nhà Thờ Nghĩa Hoà: https://giothanhle.net/gio-le/nha-tho-nghia-hoa
 52. Nhà Thờ Gò Vấp: https://giothanhle.net/gio-le/nha-tho-go-vap
 53. Nhà Thờ Mân Côi (Gò Vấp): https://giothanhle.net/gio-le/nha-tho-man-coi-go-vap
 54. Nhà Thờ Bến Hải: https://giothanhle.net/gio-le/nha-tho-ben-hai
 55. Nhà Thờ Phú Xuân (Nhà Bè): https://giothanhle.net/gio-le/nha-tho-phu-xuan-nha-be
 56. Nhà Thờ Hóc Môn: https://giothanhle.net/gio-le/nha-tho-hoc-mon
 57. Nhà Thờ Tân Đông: https://giothanhle.net/gio-le/nha-tho-tan-dong-quan12
 58. Nhà Thờ Trung Chánh: https://giothanhle.net/gio-le/nha-tho-trung-chanh
 59. Nhà Thờ Đông Quang (Quận 12): https://giothanhle.net/gio-le/nha-tho-dong-quang-quan-12
 60. Nhà Thờ Chợ Cầu: https://giothanhle.net/gio-le/nha-tho-cho-cau-nha-tho-duc-me-vo-nhiem
 61. Nhà Thờ Bạch Đằng (Quận 12): https://giothanhle.net/gio-le/nha-tho-bach-dang-quan-12

✪✪  GIỜ LỄ MỘT SỐ NHÀ THỜ TẠI HÀ NỘI  ✪✪

 1. Nhà Thờ Lớn Hà Nội: https://giothanhle.net/gio-le/nha-tho-lon-ha-noi
 2. Nhà Thờ Thái Hà: https://giothanhle.net/gio-le/nha-tho-thai-ha
 3. Nhà Thờ Hàm Long: https://giothanhle.net/gio-le/nha-tho-ham-long
 4. Nhà Thờ Hàng Bột: https://giothanhle.net/gio-le/nha-tho-hang-bot
 5. Nhà Thờ Giang Xá: https://giothanhle.net/gio-le/nha-tho-giang-xa
 6. Nhà Thờ Cổ Nhuế: https://giothanhle.net/gio-le/nha-tho-co-nhue
 7. Nhà Thờ Phúc Lý (Giáo Xứ Cổ Nhuế): https://giothanhle.net/gio-le/nha-tho-giao-ho-phuc-ly-giao-xu-co-nhue
 8. Nhà Thờ Giáo Họ Đình Quán (Giáo Xứ Cổ Nhuế): https://giothanhle.net/gio-le/nha-tho-giao-ho-dinh-quan-giao-xu-co-nhue
 9. Nhà Thờ Giáo Họ Phú Mỹ (Giáo Xứ Cổ Nhuế): https://giothanhle.net/gio-le/nha-tho-giao-ho-phu-my-giao-xu-co-nhue
 10. Nhà Thờ Giáo Họ Hoàn Thôn (GX Cổ Nhuế): https://giothanhle.net/gio-le/nha-tho-giao-ho-hoang-thon-giao-xu-co-nhue
 11. Nhà Thờ An Thái (Kẻ Bưởi): https://giothanhle.net/gio-le/nha-tho-an-thai-ke-buoi
 12. Nhà Thờ Phùng Khoang: https://giothanhle.net/gio-le/nha-tho-phung-khoang
 13. Nhà Thờ Cửa Bắc: https://giothanhle.net/gio-le/nha-tho-cua-bac
 14. Nhà Thờ Tân Lạc: https://giothanhle.net/gio-le/nha-tho-ho-tan-lac-giao-xu-ham-long
 15. Nhà Thờ Đồng Trì: https://giothanhle.net/gio-le/nha-tho-dong-tri
 16. Nhà Thờ Cát Thuế: https://giothanhle.net/gio-le/nha-tho-cat-thue
 17. Nhà Thờ Đông Lao: https://giothanhle.net/gio-le/nha-tho-dong-lao
 18. Nhà Thờ Thịnh Liệt: https://giothanhle.net/gio-le/nha-tho-thinh-liet-ke-set
 19. Nhà Thờ Nam Dư: https://giothanhle.net/gio-le/nha-tho-nam-du

✪✪  GIỜ LỄ MỘT SỐ NHÀ THỜ KHÁC  ✪✪

 1. Nhà Thờ Chánh Tòa Đà Lạt (Con Gà): https://giothanhle.net/gio-le/nha-tho-chanh-toa-da-lat-nha-tho-con-ga
 2. Giáo Xứ Thánh Mẫu Đà Lạt: https://giothanhle.net/gio-le/nha-tho-thanh-mau-da-lat
 3. Nhà Thờ Chánh Tòa Nha Trang: https://giothanhle.net/gio-le/nha-tho-chanh-toa-nha-trang
 4. Giáo Xứ Dương Đông Phú Quốc: https://giothanhle.net/gio-le/nha-tho-duong-dong-phu-quoc
 5. Giáo Xứ Chánh Tòa Đà Nẳng: https://giothanhle.net/gio-le/nha-tho-chanh-toa-da-nang
 6. Giáo Xứ Chánh Tòa Phú Cường (Bình Dương): https://giothanhle.net/gio-le/nha-tho-chanh-toa-giao-phan-phu-cuong-gio-thanh-le
Facebook Comments

QC

Compare listings

Compare
GIỜ LỄ GIÁNG SINH